Grāmatas » Juridiskā literatūra

1 2 >

Krimināllikums 2023

-

9,89

Darba aizsardzības speciālista rokasgrāmata 1

Saulītis J., Ieviņš J.

28,79

Civillikums 2022

-

9,89

Kriminālprocess. Raksti 2015 - 2020

Meikališa Ā., Strada-Rozenberga K.

37,79

Pagasttiesa Latvijā

Mazure-Vucāne M.
Jaunums

13,04

Ievads civiltiesībās

Balodis K.

18,89

Komerclikums

-

6,83

Starptautiskās kontraktu tiesības

Bojārs J.

9,89

Notariāta likums

-

5,21


1 2 >