Grāmatas » Juridiskā literatūra

1 2 3 >

Darba likums 2019

-

6,63

Pacientu tiesību likuma komentāri

-
Jaunums

33,59

Pagasttiesa Latvijā

Mazure-Vucāne M.
Jaunums

18,63

Civillikums

-

8,79

Krimināllikums

-
Jaunums

7,99

Ceļvedis Latvijas nodokļu likumdošanā

Lukašina O.
Jaunums

30,39

Apdrošināšanas tiesības

Mantrovs V.

16,23

Ievads civiltiesībās

Balodis K.

14,39

Apdrošināšanas pamati

Ieviņš U.

6,39

Krimināllikums

-

29,67

Komerclikums

-

7,19

Darba tiesības. Papildināts un pārstrādāts izdevums

Slaidiņa V., Skultāne I.

11,59

Dialoga loma tiesas spriešanā

Bārdiņš G.

26,39


1 2 3 >