Grāmatas » Juridiskā literatūra

1 2 >

Civillikums

-

9,26

Civilprocesa likums

-

9,89

Ievads civiltiesībās

Balodis K.

16,19

Komerclikums

-

8,09

Dialoga loma tiesas spriešanā

Bārdiņš G.

29,69

Starptautiskās kontraktu tiesības

Bojārs J.

13,04

Notariāta likums

-

6,29


1 2 >