Grāmatas » Juridiskā literatūra

1 2 3 >

Darba likums 2019

-

7,05

Pacientu tiesību likuma komentāri

-
Jaunums

35,69

Pagasttiesa Latvijā

Mazure-Vucāne M.
Jaunums

19,80

Civillikums

-

9,34

Krimināllikums

-
Jaunums

8,49

Ceļvedis Latvijas nodokļu likumdošanā

Lukašina O.
Jaunums

32,29

Apdrošināšanas tiesības

Mantrovs V.

17,25

Ievads civiltiesībās

Balodis K.

15,29

Apdrošināšanas pamati

Ieviņš U.

6,79

Krimināllikums

-

31,53

Komerclikums

-

7,64

Darba tiesības. Papildināts un pārstrādāts izdevums

Slaidiņa V., Skultāne I.

12,32

Dialoga loma tiesas spriešanā

Bārdiņš G.

28,04


1 2 3 >