Grāmatas » Juridiskā literatūra

1 2 >

Pacientu tiesību likuma komentāri

-
Jaunums

37,79

Pagasttiesa Latvijā

Mazure-Vucāne M.
Jaunums

13,04

Civillikums

-

9,26

Krimināllikums

-
Jaunums

8,99

Ceļvedis Latvijas nodokļu likumdošanā

Lukašina O.
Jaunums

34,19

Ievads civiltiesībās

Balodis K.

16,19

Apdrošināšanas pamati

Ieviņš U.

7,19

Krimināllikums

-

33,38

Komerclikums

-

8,09

Dialoga loma tiesas spriešanā

Bārdiņš G.

29,69


1 2 >