Grāmatas » Juridiskā literatūra

< 1 2 3

Informacionnoe pravo

-

8,81

Veiksmīga biznesa sākums

Moriss M.

7,22

Administratīvās tiesības CV

Stucka A.

7,22

Civilprocesa likuma komentāri II daļa (29.-60.1 nodaļa)

Aigars G., Torgāns K. u.c.

66,29

Muitas procedūru rokasgrāmata

Ankalniņš M.

3,74

Mediācija

Bolis J.

4,50

Angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīca 40 000

Daugavvanags A., Klimoviča N.

18,69


< 1 2 3