Grāmatas » Lietvedība. Grāmatvedība

Darba attiecības no A līdz Z + CD

Korčagns E., Vancāne L.

60,79

Darba attiecības no A līdz Z

Korčagns E., Vancāne L.

36,79

Personāla vadības mūsdienu metodes

Ešenvalde I.

28,79

Darba likums un grāmatvedība

Grebenko M.

12,79

Labas higiēnas prakses vadlīnijas tirdzniecībā

Marčenkova T.,Danusēvičs H.

6,23

Komersanta arhīva pārvaldība

Zemgale A.

15,19

Sekretāra darbs firmas pārvaldes sistēmā

Zemļanovs V., Krasiļņikova I.

14,39

Ienākumi un izdevumi grāmatvedībā

Januška M.

14,39

Viss par pamatlīdzekļu uzskaiti

Januška M.

21,59

Vsjo ob učotje osnovnih sredstv

Januška M.

14,79