Grāmatas » Pirmskolas mācību literatūra

< 1 2 3 4 5

Burtu gudrības

Anuška.G

3,39

Soli pa solim IV Ceļā uz vasaru

Balode A.,Sirsniņa A.

5,09

Visi desmit

Rainis

1,27

Es mācos burtus 4-5 gadi

Putre I.

2,97

Varu un daru! Testi 6 gadi

Andersone G.

2,54

Izglītojoši vingrinājumi 4gadi

Gavrina S., Kutjavina N. u.c.

2,54

Izglītojoši vingrinājumi 5gadi

Gavrina S., Kutjavina N. u.c.

2,54

Izglītojoši vingrinājumi 6gadi

Gavrina S., Kutjavina N. u.c.

2,54

Es vingrinos! 5 gadi

Šulce L.,Tirona J.

2,12

Mani burti (4-5 gadi)

-

2,20

Burti 6 gadi. Es rakstu!

Akmane L., Alševska M.

2,54

Gaiļa Ābece. Burtu burtnīca

Andersone G.

1,52

Es mācos rakstīt, rēķināt

Pudāne O., Strupā E.

3,39

Gaiļa Ābece

Andersone G.

6,62

Gaiļa Ābece. Skaitļu burtnīca

Andersone G.

1,18

Bērna attīstībai: Lielā testu grāmata (5-6 gadiem)

Gavrina S., Kutjavina N.

5,94

Burtiņš pie burtiņa. Domā, krāso, raksti !

Cimdiņa R., Lanka A.

3,14

Zied ieviņa, zied lazdiņa. Vai tu zini,vai tu prot

Baļčūne L.

7,99

6,69

Es mācos lasīt (pārstrādāta)

Strelēvica I.

3,65

Skudras Pirmie soļi

Stepčenoks A.

3,29

2,79

Soli pa solim. Izdales materiālu komplekts 6gadniekam

Balode A., Sirsniņa A.

4,24

Sprīdīša ābece

Osmanis J.

3,65

Burti. Raibā pasaule 6 gadi

Andersone G.,Arājs R.,Drulle V

2,12

Krāsas un figūras

Andersone G., Fjodorova E.

1,35

Otrais desmits. Iepazīsti skaitļus un pulksteni!

Šulce L.,Cine I.,Alševska M.

1,01

Skaitļi. Es rēķinu (5-7 gadi)

Cine I., Alševska M.

1,86


< 1 2 3 4 5