Grāmatas » Pirmskolas mācību literatūra

< 1 2 3 4 5

Visi desmit

Rainis

1,27

Es mācos burtus 4-5 gadi

Putre I.

2,97

Varu un daru! Testi 6 gadi

Andersone G.

2,54

Izglītojoši vingrinājumi 5gadi

Gavrina S., Kutjavina N. u.c.

2,54

Izglītojoši vingrinājumi 6gadi

Gavrina S., Kutjavina N. u.c.

2,54

Es vingrinos! 5 gadi

Šulce L.,Tirona J.

1,95

Mani burti (4-5 gadi)

-

2,20

Burti 6 gadi. Es rakstu!

Akmane L., Alševska M.

2,54

Gaiļa Ābece. Burtu burtnīca

Andersone G.

1,44

Es mācos rakstīt, rēķināt

Pudāne O., Strupā E.

3,22

Sāksim lasīt

Reveliņa A.

3,14

Gaiļa Ābece

Andersone G.

6,62

Gaiļa Ābece. Skaitļu burtnīca

Andersone G.

1,18

Burtiņš pie burtiņa. Domā, krāso, raksti !

Cimdiņa R., Lanka A.

3,14

Ābecīte pirms skolas

Ptičkina Ā.

7,56

Es mācos lasīt (pārstrādāta)

Strelēvica I.

3,65

Skudras Pirmie soļi

Stepčenoks A.

2,80

Viss ap mani. Raibā pasaule.

Andersone G.

0,84

Soli pa solim. Izdales materiālu komplekts 6gadniekam

Balode A., Sirsniņa A.

4,24

Sprīdīša ābece

Osmanis J.

3,65

Burti. Raibā pasaule 6 gadi

Andersone G.,Arājs R.,Drulle V

2,12

Krāsas un figūras

Andersone G., Fjodorova E.

1,35

Otrais desmits. Iepazīsti skaitļus un pulksteni!

Šulce L.,Cine I.,Alševska M.

1,01

Skaitļi. Es rēķinu (5-7 gadi)

Cine I., Alševska M.

1,86


< 1 2 3 4 5