Valoda: nozīme un forma 3 Teorija un metodoloģija

Iegadāties internetā

6,29

Valoda: nozīme un forma 3 Teorija un metodoloģija
Par preci
Plaukta cena 6,99 €
Kategorija: Augstskolu mācību literatūra
Autors Kalnača A., Lokmane I.
Izdevējs Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds
Izdošanas gads 2013
ISBN 9789984456997

Rakstu krājums "Valoda: nozīme un forma. 3. Teorija un metodoloģija latviešu valodniecībā" tapis kā apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa (PLZK) un Letonikas 4. kongresa Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes (LU HZF) Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras 26.10.2011. rīkotās sekcijas "Teorija un metodoloģija latviešu valodniecībā" materiālu apkopojums par dažādu laikmetīgu metodoloģisku principu izmantošanu konkrētu valodas aspektu analīzē. Krājumā ietilpst 15 rakstu. Tematiski visos rakstos risinātas dažādas mūsdienu valodniecības metodoloģiskas un prakstiskas problēmas. Maketu un vāka noformējumu veidojusi Andra Liepiņa


Veikali, kuros šī grāmata ir plauktā