Angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīca 40 000

Iegadāties internetā

18,69

Angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīca 40 000
Par preci
Plaukta cena 21,99 €
Kategorija: Juridiskā literatūra
Autors Daugavvanags A., Klimoviča N.
Izdevējs Avots
Izdošanas gads 2008
ISBN 9789984800530

Angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīca ir jauns izdevums. Tajā iekļauts ap 40 000 terminu ar attiecīgajiem frazeoloģismiem un vārdkopām, kas aptver dažādas tiesību nozares: administratīvās, administratīvi saimnieciskās, autortiesības, civiltiesības, civilprocesuālās, līgumiskās tiesības, krimināltiesības, konstitucionālās, starptautiskās tiesības u.c. Lielākā daļa terminu doti bez paskaidrojumiem. Tomēr atsevišķi specifiski termini papildināti ar īsiem skaidrojumiem. Mākslinieks Uldis Baltutis.

Veikali, kuros šī grāmata ir plauktā