Grāmatas » Juridiskā literatūra

1 2 >

Civillikums 2022

-

10,99

7,69

Administratīvā procesa likums

-

7,79

5,45

Kriminālprocesa likums 2022

-

11,39

7,97

Kriminālprocess. Raksti 2015 - 2020

Meikališa Ā., Strada-Rozenberga K.

41,99

29,39

Pagasttiesa Latvijā

Mazure-Vucāne M.
Jaunums

14,49

10,14

Maksātnespējas likums 2019

-

7,19

5,03

Ievads civiltiesībās

Balodis K.

20,99

14,69

Komerclikums

-

7,59

5,31

Latvijas Republikas satversme

-

2,99

2,09

Graždanskij zakon 3.častj

-

5,79

4,05

Starptautiskās kontraktu tiesības

Bojārs J.

10,99

7,69

Notariāta likums

-

5,79

4,05

Latvijas Republikas darba likums

-

19,19

13,43


1 2 >