Rucavnieku apģērbs cauri laikiem

Купить онлайн

11,06

Rucavnieku apģērbs cauri laikiem
О товаре
Цена в магазине 12,29 €
Категория: История искусства и культуры
Автор Jansone A.
Издатель Zinātne apgāds
Год 2017
ISBN 9789934549434

Balstoties uz cilvēku atmiņu par sava novada kultūras mantojumu un izpratni par tradicionālām vērtībām, pētījumā “Rucavnieku apģērbs cauri laikiem” pirmo reizi publiskots Rucavā saglabātais 19.gadsimta beigās – 20.gadsimta sākumā valkātais goda un darba apģērbs, kas ir ļoti nozīmīgs sava laika sociālās, materiālās un intelektuālās kultūras liecinieks. Pētījumā, lietojot vēsturisko, salīdzināšanas, tipoloģisko, kulturoloģisko u.c. pētniecības metodes, kā arī izmantojot daudzpusīgu avotu bāzi (ekspedīciju vākumus – pierakstus, apģērbu skices, fotogrāfijas, muzeju kolekcijas un rakstītos avotus), autore, izsekojot rucavnieku 19.gadsimta apģērba attīstībai, mēģinājusi raksturot kultūrvēsturiskos slāņus, kurus veido priekšmetiem kopīgas pazīmes, un pašu priekšmetu grupas, kas radušās kādā noteiktā vēstures periodā, un pārstāv noteiktu attīstības līmeni. Tas palīdz precizēt pētāmās parādības hronoloģiju, sociālo un etnisko raksturu, kā arī skaidrot priekšmetu vai priekšmetu grupu stila un mākslinieciskā izteiksmes līdzekļu attīstību.
Nepretendējot uz pilnīgu 19.gadsimta Rucavas apģērba vēstures rekonstrukciju, šī izdevuma mērķis ir atspoguļot, kā cauri laikmetu griežiem rucavnieki vēl mūsdienās ar saglabāto vecmāmiņas rotāto kreklu, cimdu vai zeķu pāri, kā arī citu kādreiz valkātā apģērba daļu spēj uzturēt sava novada lokālpatriotismu un saglabāt vēsturisko atmiņu. Pētījums balstīts uz apjomīgu lietisko un rakstīto avotu daudzumu: 2005.–2015.gados Rucavā etnogrāfu zinātnisko ekspedīciju laikā autores savākto materiālu, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja, Liepājas muzeja materiāliem, Krievijas etnogrāfijas muzeja Kurzemes tērpu kolekciju, Rucavas privātkolekcijās un pie teicējiem apzināto etnogrāfisko materiālu, kā arī speciālo literatūru. Uz apzinātā materiāla bāzes, veikta materiāla analīze laikā un telpā no morfoloģiskā (apģērba komplektējums, tā sastāvdaļas) un mākslinieciski stilistiskā aspekta ( izejmateriāls, ornaments, kompozīcija, rotāšanas tehnikas un krāsa), analizēta 19.gs. beigu - 20. gs.sākuma rucavnieku apģērba darināšanas, rotāšanas un komplektēšanas attīstība, kā arī ieskicēti kultūras sakaru virzieni.
Ingrīdas Lāčkājas tulkojums angļu valodā.

Связанные товары
Магазины, в которых можно приобрести эту книгу