Kristīgās demokrātijas vērtība

Купить онлайн

0,89

Kristīgās demokrātijas vērtība
О товаре
Цена в магазине 0,99 €
Категория: Политика. Социология
Автор Neuhaus N., Langes H.
Издатель Latvijas Sociālās tirgus ekonomikas institūts
Год 2013

Latvijas Sociālās tirgus ekonomikas institūts (LSTEI) sadarbībā ar KDS un Roberta Šūmaņa fondu Briselē 2013.gada 23.aprīlī Banku augstskolā prezentēja Dr.N.Neuhaus un H.Langes grāmatu "Kristīgās demokrātijas vērtības" latviešu valodā.
Prezentācijas dalībniekus sveica Banku augstskolas rektors prof.,Dr.A.Sarnovičs un ar uzrunām uzstājās prof.,Dr.I.Brīvers, asoc.prof.Dr.M.V.Zilgalve, LSTEI direktors, Mg.A.Agrums, asoc.prof.,Dr.L.Vilka. Latvijas Katoļu baznīcu pārstāvēja ģenerālvikārs, Lic.Theol.,pr.A.Kravalis.

Prezentācijas uzrunās klātesošie docētāji, studenti un interesenti dalījās domās par morāles un īpaši par Baznīcas sociālās mācības principu nepieciešamo ievērošanu ekonomikas vadībā un sabiedrības labklājības nodrošināšanā.Lai gan ekonomikas ekspertiem nav skaidras vīzijas par to, kā pasaule attīstīsies pēc pašlaik ieilgušās krīzes, kurai vēl aizvien tiek meklēta izeja gan Latvijā, gan Eiropā, gan citos pasaules reģionos, tomēr pašlaik Eiropas ekonomiskā līdervalsts Vācija ir atzinusi, ka ir vērts atkārtoti atgriezties un modernā skatījumā izvērtēt K.Adenauera un L.Erharda ekonomisko veiksmes stāstu -sociālo tirgus ekonomikas modeli.

"Kristīgās demokrātijas vērtības" ir izcila rokasgrāmata politiķiem, finansistiem, ekonomistiem, kas skaidri un nepārprotami aicina stiprināt morāli kā galveno un mūžīgo cilvēcisko vērtību.

Связанные товары
Магазины, в которых можно приобрести эту книгу