Apģērba attīstība Zemgalē 19.gadsimts

Купить онлайн

28,79

Apģērba attīstība Zemgalē 19.gadsimts
О товаре
Цена в магазине 31,99 €
Категория: История искусства и культуры
Автор Jansone A.
Издатель Latvijas Nacionālais kultūras centrs
ISBN 97899934528156

Pētījumā "Apģērba attīstība Zemgalē 19. gadsimtā", zinātniskā apritē ieviešot jaunus lietiskos, rakstītos un vizuālos avotus, autore Dr. hist. Aija Jansone sniedz mūsdienu redzējumu par laikmeta ietekmi uz apģērba attīstību Zemgalē 19.gadsimtā, kā arī precizē Zemgalē valkātā apģērba attīstības posmus un tendences, kas lielā mērā bija saistīti ar tā laika vērtībām un ideāliem.
Izdevumā galveno apģērba tipu noteikšanai un raksturošanai, balstoties uz pirmavotiem, ir dots bagātīgs ilustratīvais materiāls (fotogrāfijas, zīmējumi, skices). Tur, kur bija saglabājies tikai apģērba apraksts, pētījuma autore veikusi apģērba vizuālās rekonstrukcijas.
Pētījumā izmantotas pirmās rakstītās liecības, 19.gadsimta 1.puses apģērbu zīmējumi, kā arī speciālā literatūra. Par iespēju precizēt 19.gadsimta Zemgalē valkātā apģērba attīstības posmus un tendences, kā arī iedziļināties tā laika vērtībās un ideālos, autore pateicas Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam, Latvijas Etnogrāfiskam brīvdabas muzejam, Bauskas novadpētniecības un mākslas muzejam, Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejam, Dobeles novadpētniecības muzejam, Ķekavas muzejam, Tukuma muzejam un Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta Etnogrāfisko materiālu krātuvei.
Ingrīdas Lāčkājas tulkojums angļu valodā. Lauras Lūses dizains un makets.

Связанные товары
Магазины, в которых можно приобрести эту книгу