Līgumu un deliktu problēmas Eiropas Savienībā un Latvijā

Купить онлайн

42,07

Līgumu un deliktu problēmas Eiropas Savienībā un Latvijā
О товаре
Цена в магазине 49,49 €
Категория: Юриспруденция
Автор Torgāns K.
Издатель Tiesu Namu aģentūra
Год 2017
ISBN 9789934508523

"Jaunajā izdevumā, salīdzinot ar 2013. gadā izdoto grāmatu, plašāks ir kļuvis ne vien tās autoru loks, bet tā ievērojami bagātināta arī saturiski, iekļaujot deliktu tiesību problēmjautājumu izvērstu analīzi un attīstot Latvijas civiltiesību izpratni Eiropas Savienības tiesību kontekstā. Papildināts un aktualizēts arī pārējais grāmatas saturs, tostarp, ņemot vērā jaunākos Eiropas Savienības politikas plānošanas dokumentus, tiesību aktus un Eiropas Savienības Tiesas spriedumus. Izdevumā sniegtas atbildes ne vien uz aktuālajiem teorētiskajiem un praktiskajiem līgumu un deliktu tiesību jautājumiem, bet grāmatas lasītāji papildus tiek iedrošināti arī patstāvīgi rast atbildes uz dažādiem jautājumiem ar grāmatā sniegto atziņu, normatīvā regulējuma un tiesu spriedumu izvilkumu palīdzību. Šāda pieeja ir īpaši piemērota grāmatas izmantošanai studiju procesā, tāpat arī noderīga pašizglītošanās nolūkā," par jauno izdevumu stāsta viens no tā recenzentiem, Latvijas Republikas Augstākās tiesas zinātniski analītiskais padomnieks Dr.iur. Rihards Gulbis.
Marinas Selunskas mākslinieciskais noformējums.

Связанные товары
Магазины, в которых можно приобрести эту книгу