Каталог

Muižas Latvijā. Enciklopēdijas 3. sējums (Ķ-M)

Mašnovskis V.

52,19