Каталог

Poētika tuvplānā

Autoru kolektīvs

9,89

Tāla zeme, tuvi ļaudis

Daukste-Silasproģe I.

8,99

Latviešu lugu rādītājs 1804.- 2011.

Hausmanis V.

4,22

Ceļojums dzejnieku pasaulē. Māris Čaklais, Egils Plaudis

Kalniņa I.E., Kubuliņa A. sast

3,14

Kas dzīvo vārdos. Raksti par literatūru

Čaklā I.

3,05

Atmiņu albumu tradīcija latviešu skolēnu kultūrā

Krogzeme-Mosgorda B.

7,19

Lauva. Dzejniece Astrīde Ivaska

Rožkalne A.

8,99

Medņevas dziedātajas

Beitāne A.

7,19

Theatre in Latvia

Zeltiņa G.

9,89

Veronika Strēlerte Raksti II

Strēlerte V.

7,19