Каталог

Socioloģija Latvijā

Tisenkopfs T.

10,34

Latvietis un viņa peonijas

Vēriņš A.

28,79

Rūdolfs Blaumanis: teksts un konteksts

Kalniņa I. sast.

15,29

Album Amicorum. Rokrakstu katalogs

Taimiņa A.

11,69

Dendroloģija

Mauriņš A., Zvirgzds A.

21,59

Astronomija augstskolām. 2. pārstrādātais izdevums

Žagars J., Vilks I.

14,39

Cilvēka embrioģenēze skolām

Dālmane A., Kalniņa M.

3,14

v

Kļaviņš M.

6,11

No leduslaikmeta līdz globālajai sasilšanai

Āboltiņš O.

3,59

Histoloģijas atlants

Dālmane A.

13,76

Pamatizmeklēšanas metodes optometrijā

Švede A., Krūmiņa G.

8,72

Praktiskā alergoloģija

Autoru kolektīvs

10,70

Megalīti

Segliņš V.

13,94

Dārza papardes un zāļveida ziemcietes

Briede G.

4,76

Klimata mainība un globālā sasilšana

Kļaviņš M.

6,92

Latvijas dārznieki no sendienām līdz 20. gs. nogalei

Pūka T., Zunde R., Zunde I.

4,76

Baltijas jūras Latvijas krasta procesi.

Eberhards G., Lapinskis J.

5,21

Собиратель звезд

Gojs V.

3,69

Terēza Rakēna

Zolā E.

1,39

Terēza Rakēna

Zolā E.

3,49

Sapņu grāmata

Tabūna L.

0,99