Каталог

Socioloģija Latvijā

Tisenkopfs T.

10,34

Album Amicorum. Rokrakstu katalogs

Taimiņa A.

11,69

Dendroloģija

Mauriņš A., Zvirgzds A.

21,59

Astronomija augstskolām. 2. pārstrādātais izdevums

Žagars J., Vilks I.

14,39

No leduslaikmeta līdz globālajai sasilšanai

Āboltiņš O.

3,59

Histoloģijas atlants

Dālmane A.

13,76

Cilvēka anatomija. Roka. Kāja

Knipše G., Krūmiņa Dž.

20,69

Pamatizmeklēšanas metodes optometrijā

Švede A., Krūmiņa G.

8,54

Megalīti

Segliņš V.

13,94

Dārza papardes un zāļveida ziemcietes

Briede G.

4,49

Klimata mainība un globālā sasilšana

Kļaviņš M.

6,92

Baltijas jūras Latvijas krasta procesi.

Eberhards G., Lapinskis J.

5,21

Собиратель звезд

Gojs V.

3,32

Terēza Rakēna

Zolā E.

3,49

Sapņu grāmata

Tabūna L.

0,99