Каталог

Individuālpsiholoģija Latvijā

Šuvajevs I.

6,92

Kārlis Zemdega

Burāne I.
Jaunums

17,45

Oskars Stroks. Tango karaļa mantojums

Kudiņš J.
Jaunums

6,74

Latvia in Europe and the World

Eteris E.

8,09

Anna Bērzkalne

Treija R.

5,39

Daugavpils novads. Vietas vērtība

Kursīte J. sastād.

6,65

Aspazija-Rainis. Dzīvā dzīve

Autoru kolektīvs

6,02

Ikdienas dzīve Latvijā nacisti skās Vācijas okupācijas laikā

Evarts E., Pavlovičs J.

10,52

Dons Žuans atgriežas: V.A.Moca rta opera Don Giovanni 18.gs.k

Hanovs D.
Zelta_ābele_2016

8,99

Edvards Virza. Raksti, 6. sējums

Virza E.

5,75

Laimonis Siliņš un Sanfrancisko mazais teātris

Hausmanis V.

4,99

Latviešu teātris ASV un Kanādā

Hausmanis V.

3,49

Latviešu drāmas sākotne

Hausmanis V.

2,51