Каталог

Slutišķi. Sādža pie Daugavas

Melluma A.

7,82

Individuālpsiholoģija Latvijā

Šuvajevs I.

9,71

Kārlis Zemdega

Burāne I.
Jaunums

25,82

Oskars Stroks. Tango karaļa mantojums

Kudiņš J.
Jaunums

11,15

Domas par latviešu mitoloģiju

Pūtelis A.
Jaunums

9,71

Rūpēs par dvēseli. Vērtību likteņi

Šuvajevs I.
Jaunums

7,82

Latvia in Europe and the World

Eteris E.

8,09

Anna Bērzkalne

Treija R.

7,55

Daugavpils novads. Vietas vērtība

Kursīte J. sastād.

9,71

Rucavnieku apģērbs cauri laikiem

Jansone A.

11,06

Edvards Virza. Raksti, 6. sējums

Virza E.

8,00

Bear's Ears. An Anthology of Latvian Literature

Zauberga I.,Veisbergs A., u.c.

5,39

Laimonis Siliņš un Sanfrancisko mazais teātris

Hausmanis V.

4,23

Kāpēc mēs gribam, lai valoda ir pareiza?

Strelēvica-Ošiņa D.

7,19

Sociālā atstumtība Latvijā

Lāce T.

5,39

Zaļajā Zemgalē raugoties

Zanders O.

6,29

Latviešu teātris ASV un Kanādā

Hausmanis V.

3,19

Latviešu drāmas sākotne

Hausmanis V.

3,50

Ajants. Sofokls

Sofokls

3,32

Psihoanalīze. Idejas, to izvērsumi un konteksti

Šuvajevs I.

4,22