Книги » Бухгалтерия. Делопроизводство

Komercdarījumu grāmatvedības uzskaite

-
Jaunums

24,64

Grāmatvedības pamati uzņēmumos

-
Jaunums

10,45

Darba attiecības no A līdzZ+CD

Korčagns E., Vancāne L.

64,59

Nodokļi un nodokļu plānošanas principi

Ketners K.

39,09

Darba likums un grāmatvedība

Grebenko M.

19,54

Labas higiēnas prakses vadlīnijas tirdzniecībā

Marčenkova T.,Danusēvičs H.

6,62

Lietvedība no A līdz Z

Zemļanovs V.

32,29

Sekretāra darbs firmas pārvaldes sistēmā

Zemļanovs V., Krasiļņikova I.

15,29

Finanšu un grāmatvedības kontrole firmā

Januška M.

8,07

Ienākumi un izdevumi grāmatvedībā kr.val.

Januška M.

15,29

Ienākumi un izdevumi grāmatvedībā

Januška M.

15,29

Biznesa novērtējums metodika un organizācija kr.val.

Kurjanovičs V.

14,44

Viss par pamatlīdzekļu uzskaiti

Januška M.

22,94

Vsjo ob učotje osnovnih sredstv

Januška M.

15,72