Книги » Филология, теория литературы

1 2 >

Aristotelis. Rētorika

Aristotelis
Jaunums

13,91

The Household Tips of the Great Writers

Crick M.

10,39

Letonica Nr 36

-

1,03

Letonica Nr 37

-

1,59

Letonica Nr 38

-

1,59

Vācot padomju folkloru

Ķencis T.
Jaunums

12,39

Latviešu literatūra 2007-2015

Vērdiņš K.

9,59

Meklējiet rakstos!

Autoru kolektīvs

8,31

Dzimte un tulkošana

Autoru kolektīvs

5,51

Mani sveicina zvaigznes...

Vecgrāvis V.

5,51

Passing Time In The Loo- Shakespeare

Anderson S. W.

9,59

Tough Enough

Nelson D.

21,59

Gals un sākums: 21. gadsimta sākuma skats

Burima M., Grīnuma G., Kursīte

2,71

Poētika tuvplānā

Autoru kolektīvs

8,39

Griezīgo šķautņu romantiķis

Rokpelnis J., Kubliņa A.

2,71

Kārļa Zariņa burvju aplis

Rožkalne A.
Zelta_ābele_2016

7,99

Ceļojuma pieteikumi Annas Dagdas pasaulē

Aut. kol.

1,83

Springboard Shakespeare: King Lear

Crystal B.

3,99

Dzimums, literārā konvencija un jaunrade

Cimdiņa A.,u.c.

9,19

Ievads senķīniešu valodā

Autoru kolektīvs

9,19

Latviešu tautasdziesmu semantika

Reidzāne B.

7,83

RES Latvienses III. Alīse Laua (1914-1944)

Kalnača, Lokmane, Urbanoviča

6,15

Latviešu valodas gramatika 2. izdevums

Autoru kolektīvs

27,19

Teika par Igora karagaitu

-

3,19

Rūdolfs Blaumanis: teksts un konteksts

Kalniņa I. sast.

13,59

Latviešu lugu rādītājs 1804.- 2011.

Hausmanis V.

3,75

Eiropas literatūras vēsture

Benuā-Dizosuā A.,Fontēna G.

16,79

Kas dzīvo vārdos. Raksti par literatūru

Čaklā I.

2,71


1 2 >