Книги » Филология, теория литературы

< 1 2

Latviešu lugu rādītājs 1804.- 2011.

Hausmanis V.

3,99

Eiropas literatūras vēsture

Benuā-Dizosuā A.,Fontēna G.

21,50

Kas dzīvo vārdos. Raksti par literatūru

Čaklā I.

2,88

Augusta Deglava romānam Rīga 100

Cimdiņa A. sast.

2,29

Palīgs latviešu valodas pareizrakstībā

Guļevska D., Miķelsone A.

3,99

Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata

Guļevska D.

5,09

Modernisma virzieni latviešu literatūrā

Tabūns B.

2,29

Radiožurnālistika

Kruks Sergejs

3,99

1,99

Lāčplēša zvaigznājs

Lāms O.

6,04

Lūdzu, skolotāj ...4 daļa

Bikše K.

5,43

Bastarda forma

Vērdiņš K.

4,67

Piebalgas teksts. Brāļu Kaudzīšu romāns Mērnieku laiki

Cimdiņa A., Lāms O.

2,54

Kāpēc mēs gribam, lai valoda ir pareiza?

Strelēvica-Ošiņa D.

6,64

Modernisma koncepti 20. gadsimta sākumā

Burima M.

4,24

Ienest sveci istabā

Frīde Z.

5,09

Baltijas postkoloniālā drāma

Kalnačs B.

4,67

Lauva. Dzejniece Astrīde Ivaska

Rožkalne A.

8,49


< 1 2