Книги » Юриспруденция

1 2 >

Pacientu tiesību likuma komentāri

-
Jaunums

37,79

Satversmes komentāri. V nodaļa Likumdošana

-
Jaunums

68,39

Pagasttiesa Latvijā

Mazure-Vucāne M.
Jaunums

13,04

Civillikums

-

9,26

Civilprocesa likums

-

9,89

Maksātnespējas likums 2019

-

7,64

Ceļvedis Latvijas nodokļu likumdošanā

Lukašina O.
Jaunums

34,19

Ievads civiltiesībās

Balodis K.

16,19

Ceļu satiksmes noteikumu zīmes

-

1,25

Starptautiskās publiskās tiesības 4. daļa

Bojārs J.

5,39

Krimināllikums

-

33,38

Komerclikums

-

8,09

Latvijas Republikas satversme

-

3,05

Administratīvā procesa likums

-

6,56

Dialoga loma tiesas spriešanā

Bārdiņš G.

29,69

Graždanskij zakon 3.častj

-

6,02


1 2 >