Книги » Юриспруденция

1 2 3 >

Darba likums 2019

-

7,05

Pacientu tiesību likuma komentāri

-
Jaunums

35,69

Satversmes komentāri. V nodaļa Likumdošana

-
Jaunums

64,59

Pagasttiesa Latvijā

Mazure-Vucāne M.
Jaunums

19,80

Civillikums

-

9,34

Krimināllikums

-
Jaunums

8,49

Maksātnespējas likums 2019

-

7,22

Ceļvedis Latvijas nodokļu likumdošanā

Lukašina O.
Jaunums

32,29

Apdrošināšanas tiesības

Mantrovs V.

17,25

Ievads civiltiesībās

Balodis K.

15,29

Apdrošināšanas pamati

Ieviņš U.

6,79

Ceļu satiksmes noteikumu zīmes

-

1,18

Starptautiskās publiskās tiesības 4. daļa

Bojārs J.

5,09

Krimināllikums

-

31,53

Komerclikums

-

7,64

Latvijas Republikas satversme

-

2,88

Darba tiesības. Papildināts un pārstrādāts izdevums

Slaidiņa V., Skultāne I.

12,32

Administratīvā procesa likums

-

6,37

Dialoga loma tiesas spriešanā

Bārdiņš G.

28,04

ES tiesības. II daļa. Materiālās tiesības

Ševes K.

37,39


1 2 3 >