Книги » Юриспруденция

1 2 3 >

Kriminālprocesa likums 2021

-

9,89

Kriminālprocess. Raksti 2015 - 2020

Meikališa Ā., Strada-Rozenberga K.

37,79

Pacientu tiesību likuma komentāri

-
Jaunums

37,79

Satversmes komentāri. V nodaļa Likumdošana

-
Jaunums

68,39

Pagasttiesa Latvijā

Mazure-Vucāne M.
Jaunums

13,04

Civillikums

-

9,26

Maksātnespējas likums 2019

-

7,64

Ceļvedis Latvijas nodokļu likumdošanā

Lukašina O.
Jaunums

37,99

30,39

Ievads civiltiesībās

Balodis K.

14,39

Apdrošināšanas pamati

Ieviņš U.

7,19

Ceļu satiksmes noteikumu zīmes

-

1,25

Līgumu un deliktu problēmas Eiropas Savienībā un Latvijā

Torgāns K.

49,49

39,59

Vispārējie tiesību principi: tiesiskā drošība un paļāvība

Autoru kolektīvs

44,99

35,99

Starptautiskās publiskās tiesības 4. daļa

Bojārs J.

5,39

Krimināllikums

-

33,38

Komerclikums

-

8,09

Latvijas Republikas satversme

-

3,05

Administratīvā procesa likums

-

5,75

Dialoga loma tiesas spriešanā

Bārdiņš G.

32,99

26,39

Komerclikums. 7. izdevums

-

9,44

Graždanskij zakon 3.častj

-

6,29


1 2 3 >