Книги » Юриспруденция

1 2 >

Administratīvā procesa likums

-

7,19

Civilprocesa likums 2022

-

9,89

Kriminālprocesa likums 2022

-

9,89

Kriminālprocess. Raksti 2015 - 2020

Meikališa Ā., Strada-Rozenberga K.

37,79

Satversmes komentāri. V nodaļa Likumdošana

-
Jaunums

48,41

Pagasttiesa Latvijā

Mazure-Vucāne M.
Jaunums

13,04

Civillikums

-

8,09

Maksātnespējas likums 2019

-

6,47

Ievads civiltiesībās

Balodis K.

14,12

Komerclikums

-

6,83

Latvijas Republikas satversme

-

2,60

Graždanskij zakon 3.častj

-

5,21

Starptautiskās kontraktu tiesības

Bojārs J.

9,89


1 2 >