Книги » Юриспруденция

1 2 3 >

Darba likums 2019

-

6,63

Pacientu tiesību likuma komentāri

-
Jaunums

33,59

Satversmes komentāri. V nodaļa Likumdošana

-
Jaunums

60,79

Pagasttiesa Latvijā

Mazure-Vucāne M.
Jaunums

18,63

Civillikums

-

8,79

Krimināllikums

-
Jaunums

7,99

Ceļvedis Latvijas nodokļu likumdošanā

Lukašina O.
Jaunums

30,39

Apdrošināšanas tiesības

Mantrovs V.

16,23

Ievads civiltiesībās

Balodis K.

14,39

Apdrošināšanas pamati

Ieviņš U.

6,39

Ceļu satiksmes noteikumu zīmes

-

1,11

Starptautiskās publiskās tiesības 4. daļa

Bojārs J.

4,79

Krimināllikums

-

29,67

Komerclikums

-

7,19

Latvijas Republikas satversme

-

2,71

Darba tiesības. Papildināts un pārstrādāts izdevums

Slaidiņa V., Skultāne I.

11,59

Administratīvā procesa likums

-

5,99

Dialoga loma tiesas spriešanā

Bārdiņš G.

26,39

ES tiesības. II daļa. Materiālās tiesības

Ševes K.

35,19

CPL komentāri. I daļa (1.-28.nod). 2.pap. izd.

Autoru kolektīvs

51,99


1 2 3 >