Книги » Юриспруденция

1 2 3 >

Kriminālprocesa likums 2020

-

9,62

Pacientu tiesību likuma komentāri

-
Jaunums

37,79

Satversmes komentāri. V nodaļa Likumdošana

-
Jaunums

68,39

Civillikums

-

9,26

Krimināllikums

-
Jaunums

8,99

Maksātnespējas likums 2019

-

7,64

Ceļvedis Latvijas nodokļu likumdošanā

Lukašina O.
Jaunums

34,19

Ievads civiltiesībās

Balodis K.

16,19

Apdrošināšanas pamati

Ieviņš U.

7,19

Ceļu satiksmes noteikumu zīmes

-

1,25

Starptautiskās publiskās tiesības 4. daļa

Bojārs J.

5,39

Krimināllikums

-

33,38

Komerclikums

-

8,09

Latvijas Republikas satversme

-

3,05

Administratīvā procesa likums

-

6,74

Dialoga loma tiesas spriešanā

Bārdiņš G.

29,69

CPL komentāri. I daļa (1.-28.nod). 2.pap. izd.

Autoru kolektīvs

58,49

Komerclikums. 7. izdevums

-

9,44

Graždanskij zakon 3.častj

-

6,29


1 2 3 >