Книги » Юриспруденция

1 2 >

Administratīvā procesa likums

-

7,01

Civilprocesa likums 2022

-

10,34

Kriminālprocesa likums 2022

-

10,25

Kriminālprocess. Raksti 2015 - 2020

Meikališa Ā., Strada-Rozenberga K.

37,79

Pagasttiesa Latvijā

Mazure-Vucāne M.
Jaunums

13,04

Maksātnespējas likums 2019

-

6,47

Ievads civiltiesībās

Balodis K.

18,89

Ceļu satiksmes noteikumu zīmes

-

1,25

Komerclikums

-

6,83

Latvijas Republikas satversme

-

2,69

Graždanskij zakon 3.častj

-

5,21

Starptautiskās kontraktu tiesības

Bojārs J.

9,89

Notariāta likums

-

5,21

Latvijas Republikas darba likums

-

17,27


1 2 >