Книги » Юриспруденция

< 1 2 3 4 >

Administratīvā procesa likums

-

6,37

Mācāmies vadīt auto

Žuļņevs N., Ļeontjevs A.

10,19

Dialoga loma tiesas spriešanā

Bārdiņš G.

28,04

ES tiesības. II daļa. Materiālās tiesības

Ševes K.

37,39

CPL komentāri. I daļa (1.-28.nod). 2.pap. izd.

Autoru kolektīvs

55,24

Komerclikums. 7. izdevums

-

8,92

Kriminālprocess. Raksti. 2010- 2016

Meikališa A., Rozenberga K.

25,49

Graždanskij zakon 3.častj

-

5,94

Medicīnas tiesības

Autoru kolektīvs

36,54

Starptautiskās kontraktu tiesības

Bojārs J.

16,14

Latvijas sodu izpildes kodekss

-

5,52

Civilprocesa mācības grāmata

Bukovskis V.

47,59

Krimināltiesību teorija un prakse 2009-2014

Krastiņš U.

13,17

Patērētāju tiesību aizsardzības pamati

Vītoliņa B.

6,20

Tiesu prakse civillietās II

Tihonovs V.

22,94

Notariāta likums

-

5,94

Tiesnešu tiesības

Sniedzīte G.

11,89

Latvijas Republikas darba likums

-

16,31

Juridisko dokumentu paraugi

-

1,69


< 1 2 3 4 >