Книги » Учебная литература для ВУЗов

Radošums un kritiskā domāšana

Kraģis I.
Jaunums

6,20

Studenti vēstures zinātnē 1.

-

11,47

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte 2008-2018

Autoru kolektīvs

11,47

Konferenču tulkošana

Veisbergs A.

5,69

Saprotot komplekso pasauli

Krics J.

4,92

Integrētā mārketinga komunikācija 1.

Praude V., Šalkovska J.

16,57

Integrētā mārketinga komunikācija 2.

Praude V., Šalkovska J.

16,57

Socioloģija Latvijā

Tisenkopfs T.

9,77

Valoda: nozīme un forma 3 Teorija un metodoloģija

Kalnača A., Lokmane I.

5,94

Valoda: nozīme un forma 4 Kategoriju robežas gramatikā

Kalnača A., Lokmane I.

5,94

Translation, Quality, Costs

Ločmele G., Veisbergs A.

6,54

Pēteris Cimdiņš. Bibliogrāfija

Aut. kol.

2,97

Mikroekonomika. Loģiskās shēmas

Škapars R.

11,04

Analītiskās ķīmijas teorētiskie pamati

Jansons E.

12,74

Rietumeiropas morāles filozofija. Antoloģija

Lasmane S.

12,49

Astronomija augstskolām. 2. pārstrādātais izdevums

Žagars J., Vilks I.

13,59

Cilvēka embrioģenēze skolām

Dālmane A., Kalniņa M.

4,92

Mārketings 1.grāmata teorija un prakse

Praude V.

16,57

Mārketings 2.grāmata teorija un prakse

Praude V.

15,29

Kas? Kur? Kāda? Mūsdienu mēdiju auditorija

Rožukalne A.

7,98

Cilvēka skelets visā augumā

-

18,69

Anatomija māksliniekiem.

Drīzulis A.

9,34

Kartogrāfija tūrismā

Štrauhmanis

1,10

Pacientu izglītošana- māsu kompetence

Šiliņa M.

4,24