Книги » Учебная литература для ВУЗов

Veiksmes retorika

Milēviča I.

14,44

Komunikācija. Teorija un prakse

Veinberga S.
Jaunums

15,63

Studenti vēstures zinātnē 1.

-

11,47

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte 2008-2018

Autoru kolektīvs

11,47

The Chicago Guide to Fact - Checking

Borel B.

16,14

Konferenču tulkošana

Veisbergs A.

5,69

Saprotot komplekso pasauli

Krics J.

4,92

Integrētā mārketinga komunikācija 1.

Praude V., Šalkovska J.

16,57

Integrētā mārketinga komunikācija 2.

Praude V., Šalkovska J.

16,57

Socioloģija Latvijā

Tisenkopfs T.

9,77

Valoda: nozīme un forma 3 Teorija un metodoloģija

Kalnača A., Lokmane I.

5,94

Translation, Quality, Costs

Ločmele G., Veisbergs A.

6,54

Pēteris Cimdiņš. Bibliogrāfija

Aut. kol.

2,97

Mikroekonomika. Loģiskās shēmas

Škapars R.

11,04

Bibliogrāfiskās norādes un atsauces. Metodisks līdzeklis

Mūze B., Pakalna D., Kalniņa I

3,31

Analītiskās ķīmijas teorētiskie pamati

Jansons E.

12,74

Astronomija augstskolām. 2. pārstrādātais izdevums

Žagars J., Vilks I.

13,59

Cilvēka embrioģenēze skolām

Dālmane A., Kalniņa M.

4,92

Mārketings 1.grāmata teorija un prakse

Praude V.

16,57

Mārketings 2.grāmata teorija un prakse

Praude V.

15,29

Anatomija māksliniekiem.

Drīzulis A.

9,34

Mikroekonomika. Logičeskije shemi

Škapars R.

1,61

Pacientu izglītošana- māsu kompetence

Šiliņa M.

4,84