Книги » Учебная литература для ВУЗов

Sitienu un metienu. Biomehānika

-

20,06

Veiksmes retorika

Milēviča I.

15,29

Integrētā mārketinga komunikācija 1.

Praude V., Šalkovska J.

17,54

Integrētā mārketinga komunikācija 2.

Praude V., Šalkovska J.

17,54

Socioloģija Latvijā

Tisenkopfs T.

10,34

Valoda: nozīme un forma 3 Teorija un metodoloģija

Kalnača A., Lokmane I.

6,29

Mikroekonomika. Loģiskās shēmas

Škapars R.

11,69

Mārketings 1.grāmata teorija un prakse

Praude V.

17,54

Mārketings 2.grāmata teorija un prakse

Praude V.

16,19

Mikroekonomika. Logičeskije shemi

Škapars R.

1,70

Pacientu izglītošana- māsu kompetence

Šiliņa M.

5,12