Книги » Учебная литература для ВУЗов

Augstākā matemātika 1. daļa. Īss teorijas izklāsts

Volodko I.

11,69

8,18

Veiksmes retorika

Milēviča I.

13,59

9,51

Integrētā mārketinga komunikācija 2.

Praude V., Šalkovska J.

16,39

11,47

Socioloģija Latvijā

Tisenkopfs T.

8,29

5,80

Mikroekonomika. Logičeskije shemi

Škapars R.

1,89

1,13