Книги » Бухгалтерия. Делопроизводство

Komercdarījumu grāmatvedības uzskaite

-
Jaunums

26,09

Darba attiecības no A līdz Z + CD

Korčagns E., Vancāne L.

68,39

Nodokļi un nodokļu plānošanas principi

Ketners K.

41,39

Darba attiecības no A līdz Z

Korčagns E., Vancāne L.

41,39

Darba likums un grāmatvedība

Grebenko M.

14,39

Labas higiēnas prakses vadlīnijas tirdzniecībā

Marčenkova T.,Danusēvičs H.

7,01

Komersanta arhīva pārvaldība

Zemgale A.

17,09

Sekretāra darbs firmas pārvaldes sistēmā

Zemļanovs V., Krasiļņikova I.

16,19

Finanšu un grāmatvedības kontrole firmā

Januška M.

8,54

Ienākumi un izdevumi grāmatvedībā kr.val.

Januška M.

16,19

Ienākumi un izdevumi grāmatvedībā

Januška M.

16,19

Viss par pamatlīdzekļu uzskaiti

Januška M.

24,29

Vsjo ob učotje osnovnih sredstv

Januška M.

16,64