Книги » Филология, теория литературы

1 2 >

Totalitārisma traumu izpausmes Baltijas prozā

Grūtmane Z.
Jaunums

15,29

Letonica Nr 36

-

1,16

Letonica Nr 37

-

1,79

Letonica Nr 38

-

1,79

Vācot padomju folkloru

Ķencis T.
Jaunums

13,94

Meklējiet rakstos!

Autoru kolektīvs

9,35

Dzimte un tulkošana

Autoru kolektīvs

6,20

Mani sveicina zvaigznes...

Vecgrāvis V.

6,20

Gals un sākums: 21. gadsimta sākuma skats

Burima M., Grīnuma G., Kursīte

3,05

Poētika tuvplānā

Autoru kolektīvs

9,44

Griezīgo šķautņu romantiķis

Rokpelnis J., Kubliņa A.

3,05

Kārļa Zariņa burvju aplis

Rožkalne A.
Zelta_ābele_2016

8,99

Ceļojuma pieteikumi Annas Dagdas pasaulē

Aut. kol.

2,06

Latviešu tautasdziesmu semantika

Reidzāne B.

8,81

Latviešu valodas gramatika 2. izdevums

Autoru kolektīvs

30,59

Rūdolfs Blaumanis: teksts un konteksts

Kalniņa I. sast.

15,29

Latviešu lugu rādītājs 1804.- 2011.

Hausmanis V.

4,22

Eiropas literatūras vēsture

Benuā-Dizosuā A.,Fontēna G.

18,89

Kas dzīvo vārdos. Raksti par literatūru

Čaklā I.

3,05

Palīgs latviešu valodas pareizrakstībā

Guļevska D., Miķelsone A.

4,22

Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata

Guļevska D.

5,39

Lāčplēša zvaigznājs

Lāms O.

3,99

Lūdzu, skolotāj ...4 daļa

Bikše K.

5,75

Bastarda forma

Vērdiņš K.

4,94

Kāpēc mēs gribam, lai valoda ir pareiza?

Strelēvica-Ošiņa D.

7,19


1 2 >