Книги » Филология, теория литературы

1 2 >

Letonica Nr 36

-

0,84

Letonica Nr 37

-

1,69

Letonica Nr 38

-

1,69

Vācot padomju folkloru

Ķencis T.
Jaunums

13,17

Latviešu literatūra 2007-2015

Vērdiņš K.

9,77

Gaidot laivu. Latviešu rakst nieki bēgļu ceļos Zviedrijā

Daukste-Silasproģe I.

16,14

Meklējiet rakstos!

Autoru kolektīvs

15,12

Dzimte un tulkošana

Autoru kolektīvs

9,77

Mani sveicina zvaigznes...

Vecgrāvis V.

10,45

Gals un sākums: 21. gadsimta sākuma skats

Burima M., Grīnuma G., Kursīte

4,92

Aspazija-Rainis. Dzīvā dzīve

Autoru kolektīvs

5,86

Poētika tuvplānā

Autoru kolektīvs

9,77

Griezīgo šķautņu romantiķis

Rokpelnis J., Kubliņa A.

3,82

Segvārdi un segburti. Noslēpumi un meklējumi

Bērsons I.

17,84

Kārļa Zariņa burvju aplis

Rožkalne A.
Zelta_ābele_2016

17,84

Ceļojuma pieteikumi Annas Dagdas pasaulē

Aut. kol.

3,82

Trešā grāmata

Čākurs J.

1,61

Dzimums, literārā konvencija un jaunrade

Cimdiņa A.,u.c.

9,77

Ievads senķīniešu valodā

Autoru kolektīvs

9,77

Latviešu tautasdziesmu semantika

Reidzāne B.

8,32

Monstri un metaforas

Simsone B.

16,06

RES Latvienses III. Alīse Laua (1914-1944)

Kalnača, Lokmane, Urbanoviča

6,54

Latviešu valodas gramatika 2. izdevums

Autoru kolektīvs

28,89

Teika par Igora karagaitu

-

5,09

Apgaismība un kultūrpārnese

Daija P.

10,19

Rūdolfs Blaumanis: teksts un konteksts

Kalniņa I. sast.

14,44

Latviešu lugu rādītājs 1804.- 2011.

Hausmanis V.

6,79

Eiropas literatūras vēsture

Benuā-Dizosuā A.,Fontēna G.

32,64


1 2 >