Книги » Юриспруденция

1 2 3 >

Kriminālprocesa likums 2020

-

10,69

Darba likums 2019

-

8,29

Pacientu tiesību likuma komentāri

-
Jaunums

41,99

Satversmes komentāri. V nodaļa Likumdošana

-
Jaunums

75,99

Pagasttiesa Latvijā

Mazure-Vucāne M.
Jaunums

23,29

Civillikums

-

10,29

Krimināllikums

-
Jaunums

9,99

Maksātnespējas likums 2019

-

8,49

Ceļvedis Latvijas nodokļu likumdošanā

Lukašina O.
Jaunums

37,99

Ievads civiltiesībās

Balodis K.

17,99

Apdrošināšanas pamati

Ieviņš U.

7,99

Ceļu satiksmes noteikumu zīmes

-

1,39

Starptautiskās publiskās tiesības 4. daļa

Bojārs J.

5,99

Krimināllikums

-

37,09

Komerclikums

-

8,99

Latvijas Republikas satversme

-

3,39

Administratīvā procesa likums

-

7,49

Dialoga loma tiesas spriešanā

Bārdiņš G.

32,99

CPL komentāri. I daļa (1.-28.nod). 2.pap. izd.

Autoru kolektīvs

64,99

Komerclikums. 7. izdevums

-

10,49

Graždanskij zakon 3.častj

-

6,99


1 2 3 >