Книги » Природа

Latvijas dabas brīnumi

-

20,39

Savvaļas ziedi Latvijas gadalaikos

Kusiņa M.

14,36

Ceļvedis Visums

Vilks I.

16,40

Koki mājas nepamet

-

18,27

Sēnes

Antone M., Kalniņa I.

15,12

Rokasgrāmata bioloģijā

Autoru kolektīvs

20,82

Dabas aizsardzība 2. izdevums

Nikodemus O., Brūmelis G.

8,75

Sūnu ceļvedis dabas pētniekiem

Strazdiņa l., Liepiņa L. u.c.

4,92

Sēnes ir visur

Vimba E.

6,28

Koki. Rokasgrāmata dabā

Rasels T.

6,20

Derīgie izrakteņi Latvijā

-

10,02

Dendroloģija

Mauriņš A., Zvirgzds A.

20,39

Evolūcija vei eksperiments

Kalniņš H.

3,39

2,79

Vide un ilgtspējīga attīstība

Kļaviņš M.

13,00

Megalīti

Segliņš V.

16,99

Ūdeņu kvalitāte un tās aizsardzība

Kļaviņš M., Cimdiņš P.

7,64

Klimata mainība un globālā sasilšana

Kļaviņš M.

6,54

Kas? Kur? Kad? Dabaszinātnes

-

9,34

Kas uzbūvēja mēnesi?

Naits K., Batlers A.

2,39

1,99

Baltijas jūras Latvijas krasta procesi.

Eberhards G., Lapinskis J.

4,92