Книги » Словари, языковые самоучители

< 1 2 3 4 5 6

Mazā latviešu-vācu sarunvārdnīca

Šteinberga A., Varapoga V.

2,80

Itāliešu valodas gramatika latviešiem

Fantons Dž.

7,47

Latviešu-vācu vārdnīca 50 000 vārdu

Autoru kolektīvs

28,04

Russko-latišskij, latišsko-russkij slovarj (2.izdevums)

Autoru kolektīvs

15,12

Sinonīmu vārdnīca skolām 8 000 šķirkļu

Grīnberga - Sudmale E.

14,19

Īsa rokasgrāmata angļu valodas gramatikā (5.-9.klasei)

Buks K., Rusmane E.

3,82

Krievu-latviešu vārdnīca 11 000 vārdu

Millers T.M.

5,52

Vācu-latviešu vārdnīca 42 000 vārdu

Vjatere L.

28,04

Igauņu-latviešu vārdnīca 9 000 vārdu

Kļava D.

4,67

Latīņu-latviešu vārdnīca. 5000 pamatvārdu

Gavrilovs A.

8,49

Angļu-latviešu vārdnīca (liliputizdevums)

Kalniņa Dz.

2,88

Poļu-latviešu vārdnīca 8 000 vārdu

Birzvalka I.

5,52

Opportunities Beginner SBK

Harris M.

4,34

Mazā latviešu-angļu sarunvārdnīca (brošēta)

Štrauhmane G., Vinčela Z.

3,73

Latviešu-krievu vārdnīca N-Ž 2. sējums

Autoru kolektīvs

14,44

Latviešu-vācu vārdnīca (liliputizdevums)

Andersone I.

2,88

Krievu - latviešu, latviešu - krievu mācību vārdnīca (broš.)

Zuicena L., Žitareva M.

10,53


< 1 2 3 4 5 6