Книги » Учебная литература для ВУЗов

Veiksmes retorika

Milēviča I.

15,29

Integrētā mārketinga komunikācija 1.

Praude V., Šalkovska J.

17,54

Integrētā mārketinga komunikācija 2.

Praude V., Šalkovska J.

17,54

Socioloģija Latvijā

Tisenkopfs T.

10,34

Valoda: nozīme un forma 3 Teorija un metodoloģija

Kalnača A., Lokmane I.

6,29

Mikroekonomika. Loģiskās shēmas

Škapars R.

11,69

Astronomija augstskolām. 2. pārstrādātais izdevums

Žagars J., Vilks I.

14,39

Cilvēka embrioģenēze skolām

Dālmane A., Kalniņa M.

3,14

Mārketings 1.grāmata teorija un prakse

Praude V.

17,54

Mārketings 2.grāmata teorija un prakse

Praude V.

16,19

Anatomija māksliniekiem.

Drīzulis A.

9,89

Pacientu izglītošana- māsu kompetence

Šiliņa M.

5,12