Bastarda forma

Купить онлайн

6,59

4,61

Bastarda forma
О товаре
Категория: Филология, теория литературы
Автор Vērdiņš K.
Издатель
Год 2011
ISBN 9789934803291

Dzejnieka un literatūrzinātnieka Kārļa Vērdiņa grāmata „Bastarda forma. Latviešu dzejprozas vēsture” ir monogrāfija, kas tapusi, par pamatu ņemot K. Vērdiņa doktora darbu. Tajā aplūkotas literatūras teorijas, kas definē un analizē dzejprozu, sniegta dzejprozas kā žanra attīstības vēsture pasaulē un Latvijā, analizēti un vērtēti nozīmīgāko latviešu dzejprozas autoru darbi. Grāmatā ievietota arī cittautu un latviešu dzejprozas antoloģija. Adresāts - literatūras pētnieki un interesenti.

Связанные товары
Магазины, в которых можно приобрести эту книгу