Juridisko dokumentu paraugi

Купить онлайн

1,69

Juridisko dokumentu paraugi
О товаре
Цена в магазине 1,99 €
Категория: Юриспруденция
Автор
Издатель Zvaigzne ABC
Год 2013
ISBN 9789934030826

Šī grāmata paredzēta plašam interesentu lokam, un tā sniedz ieskatu, kā sastādāmi un strukturējami juridiskie dokumenti.
Izdevumā apkopoti dokumentu paraugi darba tiesisko attiecību, patērētāju tiesību, dzīvojamo māju pārvaldīšanas un ģimenes tiesību jomās, kā arī citi tiesu institūcijām adresētu dokumentu paraugi, piemēram:
- darba līgums, iesniegums par atvaļinājuma piešķiršanu, darba līguma uzteikums, prasības pieteikums tiesai par darba devēja uzteikumu;
- prasības pieteikums par laulības šķiršanu, uzturlīdzekļu piedziņu vai paternitātes noteikšanu;
- līgumi par nekustamo īpašumu;
... un citi dokumenti dažādās juridiskās situācijās.

Магазины, в которых можно приобрести эту книгу