Krimināltiesību teorija un prakse 2009-2014

Купить онлайн

15,49

Krimināltiesību teorija un prakse 2009-2014
О товаре
Цена в магазине 15,49 €
Категория: Юриспруденция
Автор Krastiņš U.
Издатель Latvijas vēstnesis
Год 2015
ISBN 9789984840352

"Latvijas Vēstneša" Grāmatu apgādā nākusi klajā prof. Dr.habil.iur. Ulda Krastiņa grāmata "Krimināltiesību teorija un prakse. Viedokļi, problēmas, risinājumi. 2009 - 2014".

Ar šo rakstu krājumu autors turpina tradīciju, kas aizsākās pirms pieciem gadiem, kad iznāca iepriekšējais krājums, kurā apkopoti no 1998.gada līdz 2008.gadam publicētie raksti.

Krājumā apvienoti 27 raksti, kas piecu gadu laikā publicēti nedēļrakstā "Jurista Vārds", izdevumā "Administratīvā un Kriminālā Justīcija", Latvijas Universitātes zinātnisko rakstu krājumos un dažos citos izdevumos. Raksti tajā sakārtoti pa krimināltiesību jomām.

Aizvadītajos piecos gados Latvijas krimināltiesībās notikušas lielas pārmaiņas. Šajā laikā veiktie Krimināllikuma grozījumi un papildinājumi vērtējami kā Latvijas krimināltiesību reforma, jo izmaiņas skārušas daudzas likuma normas gan tā vispārīgajā, gan sevišķajā daļā.

Kā grāmatas priekšvārdā norāda autors, krimināltiesību reformas pamatnosacījumi bija ietverti Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009. gada 9. janvārī apstiprinātajā Kriminālsodu politikas koncepcijā. Koncepcijas realizācijas gaitā tika izstrādāti un 2012. gada 13. decembrī Saeimā pieņemti plaši grozījumi Krimināllikumā, kas aptver ne vien kriminālsoda institūtu un normas šā likuma sevišķajā daļā, bet arī daudzus Krimināllikuma vispārīgos principus un nosacījumus.

Rakstu krājums būs noderīgs palīglīdzeklis augstāko mācību iestāžu studentiem un citiem interesentiem, ļaujot izprast Krimināllikuma grozījumu tapšanas procesu un būtību un palīdzot orientēties krimināltiesību jauninājumu izpratnes jautājumos.

Магазины, в которых можно приобрести эту книгу