Augu fizioloģija. Funkcijas un mijiedarbība ar vidi

Купить онлайн

20,39

Augu fizioloģija. Funkcijas un  mijiedarbība ar vidi
О товаре
Цена в магазине 25,49 €
Категория: Природа
Автор Ieviņš Ģ.
Издатель Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds
Год 2016
ISBN 9789934180910

Grāmata "Augu fizioloģija" sarakstīta, ņemot vērā augu bioloģijas (tās ietvaros arī augu fizioloģijas) straujo attīstību pēdējās desmitgadēs, kā arī respektējot Latvijas studentu tiesības apgūt zināšanas augu fizioloģijā dzimtajā valodā. Jaunās grāmatas uzbūvi un lielā mērā arī saturu ietekmējusi autora pieredze, kā arī viņa zinātniskais darbs.

Grāmatas autors profesors Dr. habil. biol. Ģederts Ieviņš jau 33 gadus saistīts ar zinātnisko darbību eksperimentālajā augu fizioloģijā un vairāk nekā 18 gadus pasniedz augu fizioloģijas pamatkursu un dažādus specializētos kursus LU Bioloģijas fakultātes studentiem. Savulaik viņš ir strādājis Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Biloloģijas institūta augu fizioloģijas laboratorijā, bijis Latvijas ZA (LU) Bioloģijas institūta vadošais pētnieks, laboratorijas vadītājs, Nacionālā botāniskā dārza direktors. Bijis vieszinātnieks Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitātes Augu fizioloģijas departamentā un viesprofesors Nevadas Universitātes Mikrobioloģijas departamentā, darbojies vairāku zinātnisko žurnālu redkolēģijās. Kopš 1998. gada Ģ. Ieviņš ir Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes Augu fizioloģijas katedras vadītājs, bet kopš 2010. gada arī LU Bioloģijas fakultātes žurnāla "Environmental and Experimental Biology" veidotājs un atbildīgais redaktors. Profesors ir uzņēmuma "Ekozeme" zinātniskais konsultants, vairāk nekā 70 zinātnisku rakstu autors, viņa vadībā ir aizstāvētas 7 doktora disertācijas.

Profesora Dr. habil. biol. Ģ. Ieviņa zinātniskās intereses saistītas ar etilēna un peroksidāžu nozīmi augu augšanas un attīstības regulācijā, augu metaboliskajiem marķieriem vides stresa rezistencei, augu fizioloģiskās adaptācijas reakcijām, ar augu un augēdāju mijiedarbības procesiem, augu aizsargreakciju regulāciju sasitībā ar augēdāju darbību, reto un aizsargājamo augu sugu ekofizioloģiju. Pēdējos gados autors pētījis jauna veida organiskos mēslošanas līdzekļus, to darbības fizioloģiskos aspektus.


Связанные товары
Магазины, в которых можно приобрести эту книгу