Latvija 1918-2018. Valstiskuma gadsimts

Купить онлайн

16,19

Latvija 1918-2018. Valstiskuma gadsimts
О товаре
Цена в магазине 17,99 €
Категория: Grāmatas "Latvija 100"
Автор Autoru kolektīvs
Издатель Mansards
Год 2018
ISBN 9789934877148

Krājums ir vācu un latviešu autoru kopdarbs par svarīgākajiem atskaites punktiem Latvijas valsts tapšanā un attīstībā, to sastādījuši Ivars Ījabs, Jans Kusbers, Ilgvars Misāns un Ervīns Oberlenders. Tas ir pirmais populārzinātniskais izdevums valsts jubilejas gadā, kas cenšas aptvert visu gadsimtu kopš Latvijas valsts dibināšanas tā dažādībā un pretrunīgumā, tostarp arī attīstību pēc neatkarības atjaunošanas, aplūkojot gan vēsturiskos un politiskos aspektus, gan ekonomiku, izglītību un kultūru no valsts dibināšanas līdz mūsdienām. Grāmatas atvēršana notiks ceturtdien, 1. novembrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
No Ivara Ījaba un Ilgvara Misāna priekšvārda:
“Latvijas un pārējo Baltijas valstu simtgade ir Eiropas mēroga notikums, kura nozīme neaprobežojas ar tās atzīmēšanu pašu mājās. Šajā sakarībā 2018. gada pavasarī Vācijas izdevniecība Ferdinand Schöningh klajā laida grāmatu par Latvijas valstiskuma simtgadi. Šodien šī grāmata tiek piedāvāta arī latviešu lasītājam.
Grāmatas uzdevums ir parādīt aizvadīto Latvijas valstiskuma simtgadi plašākā perspektīvā, ierakstot to arī Eiropas kopējā vēsturē. Šajā grāmatā tiek aplūkota ne tikai latviešu nācijas tapšana un pašnoteikšanās nepieciešamība, bet arī vācbaltiešu un krievu loma Latvijā, valstiskuma un vietējo procesu mijiedarbība ar dažādiem reģionālajiem un globālajiem faktoriem, bez kuriem mūsu vēsture nekad nebūs pilnībā saprotama. Šī grāmata ir mēģinājums apvienot “iekšējo” un “ārējo” perspektīvu, jo autori gandrīz vienādā skaitā pārstāv Latvijas un Vācijas pētnieciskās telpas. Šajā ziņā runa ir par mēģinājumu dialogā rast vidusceļu starp pašmāju autoriem bieži ierasto apziņu par Latvijas unikalitāti, no vienas puses, un to salīdzinošo skatījumu un neitralitāti, kas vairāk tiek akcentēti ārzemju kolēģu darbos, no otras puses. Par pamatu šim kopdarbam kalpoja jau gadiem ilgā veiksmīgā sadarbība starp Latvijas Universitāti un Johanesa Gūtenberga Maincas Universitāti Vācijā.”
Krājumu sastādījuši Ivars Ījabs, Jans Kusbers, Ilgvars Misāns un Ervīns Oberlenders. Rakstu autori: Kristīne Volfarte, Ervīns Oberlenders, Benjamins Konrāds, Jans Kusbers, Kaspars Zellis, Tilmans Plāts, Daina Bleiere, Valters Nollendorfs, Una Bergmane, Ivars Ījabs, Juris Rozenvalds, Māris Andžāns, Andris Sprūds, Aivars Stranga, Gatis Krūmiņš, Mortens Hansens, Marija Golubeva un Helēna Demakova
Redaktori Ivars Ījabs un Ilgvars Misāns, tulkotāja latviešu valodā Maija Levāne. Grāmata tulkota un izdota ar Konrāda Adenauera fonda atbalstu.

Связанные товары
Магазины, в которых можно приобрести эту книгу