Darba attiecības no A līdz Z + CD

Купить онлайн

68,39

Darba attiecības no A līdz Z + CD
Darba attiecības no A līdz Z + CD
О товаре
Цена в магазине 75,99 €
Категория: Бухгалтерия. Делопроизводство
Автор Korčagns E., Vancāne L.
Издатель Info Tilts
Год 2018
ISBN 2000003273829

Darba attiecību dokumentu paraugi.
Darba aizsardzības dokumentu paraugi.
Jurista skaidrojumi par darba tiesībām.
Grāmatā aplūkotas Darba likuma (ar tā jaunākajām izmaiņām) un citu darba tiesību normatīvo aktu prasības, darba devēja un darbinieka savstarpējās tiesības un pienākumi, tajā ietverti darba attiecības un darba aizsardzību reglamentējošo dokumentu paraugi, kuri izmantojami, darba attiecības dibinot, darba attiecību pastāvēšanas laikā un darba attiecības izbeidzot.
Grāmata būs noderīgs palīgmateriāls darba devējiem un personāla vadītājiem, pieņemot darbā jaunus darbiniekus, nosakot darbinieku darba apstākļus un nodarbinātības noteikumus, veicot darbinieku informēšanu un konsultējoties ar darbinieku pārstāvjiem, izbeidzot darba tiesiskās attiecības, kā arī organizējot darba aizsardzības pasākumus darba vietās. Grāmatas
elektroniskajā versijā pieejamie dokumentu paraugi ļauj tos ērti pielāgot un izmantot katra darba devēja vajadzībām.
Grāmatas lielā pievienotā vērtība ir konkrēti dokumentu paraugi, kurus grāmatas lietotājs var izmantot darba procesā. Būtiski, ka šī informācija ir pieejama vienkopus un ir viegli uztverama, kā arī ietver komentārus par attiecīgajām tēmām.
Materiāls lieliski piemin darba tiesību pamatlietas, kas minētas Darba likumā, tāpēc tā ir labs “starta komplekts,” kas noteikti būtu jāizlasa katram darba devējam Latvijā.

Связанные товары
Магазины, в которых можно приобрести эту книгу