Darba attiecības no A līdzZ+CD

Купить онлайн

64,59

Darba attiecības no A līdzZ+CD
Darba attiecības no A līdzZ+CD
Darba attiecības no A līdzZ+CD
Darba attiecības no A līdzZ+CD
О товаре
Цена в магазине 75,99 €
Категория: Бухгалтерия. Делопроизводство
Автор Korčagns E., Vancāne L.
Издатель Info Tilts
Год 2018
ISBN 2000003273829

Darba aizsardzības dokumentu paraugi
Jurista skaidrojumi par darba tiesībām

Grāmatā aplūkotas Darba likuma (ar tā jaunākajām izmaiņām) un citu darba tiesību normatīvo aktu prasības, darba devēja un darbinieka savstarpējās tiesības un pienākumi, tajā ietverti darba attiecības un darba aizsardzību reglamentējošo dokumentu paraugi, kuri izmantojami, darba attiecības dibinot, darba attiecību pastāvēšanas laikā un darba attiecības izbeidzot.
Grāmata būs noderīgs palīgmateriāls darba devējiem un personāla vadītājiem, pieņemot darbā jaunus darbiniekus, nosakot darbinieku darba apstākļus un nodarbinātības noteikumus, veicot darbinieku informēšanu un konsultējoties ar darbinieku pārstāvjiem, izbeidzot darba tiesiskās attiecības, kā arī organizējot darba aizsardzības pasākumus darba vietās. Grāmatas
elektroniskajā versijā pieejamie dokumentu paraugi ļauj tos ērti pielāgot un izmantot katra darba devēja vajadzībām.

Edgars Korčagins un Liene Vancāne ir vieni no kompetentākajiem darba tiesību juristiem Latvijā, ar lielu praktisko pieredzi, kas sniedz grāmatai pievienoto vērtību un palīdzēs lasītājiem orientāties darba attiecību novitātēs, piemērošanā un to regulējuma labākā izpratnē.

Šo izdevumu LDDK (Latvijas Darba devēju konfederācijas) un LBAS (Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības) juristi iesaka izmantot kā praktisku palīglīdzekli juristiem, personāla speciālistiem, algu grāmatvežiem un jebkuram citam interesentam.

Связанные товары
Магазины, в которых можно приобрести эту книгу