Letonica Nr 38

Купить онлайн

5,99

4,19

Letonica Nr 38

IEVADS:
Gatis Ozoliņš. Folklora: vērtības un intereses

RAKSTI:
Rita Treija. Nemateriālais kultūras mantojums un interneta humors
Dace Bula. Īpašuma metaforas folkloras izpratnē: ieskats jēdziena garamantas vēsturē
Baiba Krogzeme-Mosgorda. Tautas rokraksti kā kultūras vērtība
Jānis Priede. Mūžam reliģiskā dimensija: no tautasdziesmām līdz kristīgajam tekstam
Gatis Ozoliņš. Pirmā pasaules kara folklora: lietojuma vērtība
Angelika Juško-Štekele. Koncepts “grēks” latgaliešu pasakās
Svetlana Pogodina. Sižets ATU 777: par ebreju stereotipu latviešu folklorā
Jolanta Stauga. Par kādu mūsdienās populāru bērnu folkloras naratīvu
Digne Ūdre. Ugunskrusts Latvijā strīdīga kultūras mantojuma kontekstā
Ave Goršiča. The Academics and the Recording of Folk Medicine in Estonia from the late 19th Century to the 1970s [Akadēmiski izglītotie mediķi un tautas medicīnas datu apkopošana Igaunijā no 19. gadsimta beigām līdz 20. gadsimta 70. gadiem]
Ieva Pīgozne. Auduma un papīra ziedu vainagi Latvijā 18. un 19. gadsimtā
Aigars Lielbārdis. Latviešu kalendārs un kristietības ietekme
Ieva Ančevska. Veseluma un veselīga dzīvesveida vērtības folklorā un tradīcijā
Janīna Kursīte. Par rituālo draudēšanu

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS:
Ilo Valks. Folkloras pētniecības vēstures kartēšana: centri, robežpunkti un kopīgās telpas (Eds. Dace Bula, Sandis Laime. Mapping the History of Folklore Studies: Centres, Borderlands and Shared Spaces. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017)
Guntis Šmidchens. Latviešu (un) globālā folkloristika retour (Ed. Dace Bula. Latvian Folkloristics in the Interwar Period. FF Communications 313. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, Academia Scientarum Fennica, 2017)
Arnolds Klotiņš. Kā mūža derības svinēja latvieši (Zin. red. Baiba Krogzeme-Mosgorda. Latviešu tautasdziesmas. Sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas. Kāzas. 11. sējums. 1. daļa. Rīga: Zinātne, 2018)
Angelika Juško-Štekele. Nepārtrūkt nozīmē turpināt (Sastād. Gatis Ozoliņš. Ērgļu vērtums. Novada folklora rokrakstos un publikācijās. Rīga: Zinātne, 2017)
Mārtiņš Kaprāns. Apmaldīšanās gramatika (Sanita Reinsone. Apmaldīšanās poētika teikās, stāstos, sarunās. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2017)

ZINĀTNES DZĪVE. KONFERENCES:
Edīte Tišheizere. Izrāde “Meža meitas”: stāsts un virsskaņa
Rita Treija. Igauņu folkloras arhīva jubilejas konference
Toms Ķencis. Buramvārdi starp citiem vēstījumiem: gadskārtējā konference Budapeštā
Sandis Laime. Piecdesmitā AABS konference Stenfordā
Ieva Garda–Rozenberga. Stāstījumu pētnieki tiekas jau 25. reizi, šoreiz Sicīlijā
Elīna Gailīte, Elvīra Žvarte. Pirmo reizi “jaunie folkloristi” šķērso ētikas robežas Rīgā
Gatis Ozoliņš. Auglība folkloras līkločos (Ilzes Mileiko promocijas darbs “Auglība tradicionālajā un mūsdienu kultūrā Latvijā”)

JUBILEJAS:
Māra Vīksna. Roberta Bērziņa atcerei
Baiba Krogzeme-Mosgorda. Uzzīmēt tautasdziesmu. Dainim Rožkalnam – 90

IN MEMORIAM:
Māra Vīksna. Atvadoties

Связанные товары
Магазины, в которых можно приобрести эту книгу