Angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīca 40 000

Купить онлайн

21,99

Angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīca 40 000
О товаре
Цена в магазине 21,99 €
Категория: Юриспруденция
Автор Daugavvanags A., Klimoviča N.
Издатель Avots
Год 2008
ISBN 9789984800530

Angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīca ir jauns izdevums. Tajā iekļauts ap 40 000 terminu ar attiecīgajiem frazeoloģismiem un vārdkopām, kas aptver dažādas tiesību nozares: administratīvās, administratīvi saimnieciskās, autortiesības, civiltiesības, civilprocesuālās, līgumiskās tiesības, krimināltiesības, konstitucionālās, starptautiskās tiesības u.c. Lielākā daļa terminu doti bez paskaidrojumiem. Tomēr atsevišķi specifiski termini papildināti ar īsiem skaidrojumiem. Mākslinieks Uldis Baltutis.

Магазины, в которых можно приобрести эту книгу