Konsultācijas un e-Veikala pasūtījumi

Tālrunis +371 29375009 (darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00)

e-pasts: info@valtersunrapa.lv


SIA "Grāmatu nams "Valters un Rapa""
Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV -1050
Tālr.: 67227482
Reģ.nr.: 40003541429
Bankas rekvizīti:
AS SWEDBANK 
kods:  HABALV22
konts: LV66HABA0551001683234

Tālrunis +371 67222422 (konsultācijas par grāmatām un citām precēm)

e-pasts: gramatunams@valtersunrapa.lv

Valdes locekle: Iveta Ozola

Tālrunis +371 67224630

e-pasts: iveta@valtersunrapa.lv

 Grāmatvedība

Tālrunis +371 67216039


Filiāles "Domina Shopping" vadītāja: Maija Vītola

domina@valtersunrapa.lv

Filiāles "Sky&More" vadītāja: Dagnija Saulīte

sky@valtersunrapa.lv

Filiāles "Rīgas Starptautiskā autoosta" vadītāja: Rasma Kārkliņa

autoosta@valtersunrapa.lv

Liepājas filiāles "Latviešu Biedrības nams" vadītāja: Beata Bičkauska

liepaja@valtersunrapa.lv


AS "Valters un Rapa"

Adrese: Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV – 1050

Tālrunis + 371 67227827

Fakss +371 67211676

e-pasts: as@valtersunrapa.lv