Models search
Type
All
Model
Spēles un rotaļlietas
Grāmatas
Kancelejas preces
Idejas dāvanām
Dāvanu kartes
Produkti bez kategorijas

Reģistrējies un iepērcies par 20% lētāk

E-veikala lietošana un noteikumi
Izmantojot katalogu, un/vai meklētāju, aicinām iepazīties ar pieejamo preču klāstu un iegūt informāciju par precēm, un to cenām.

Šis līgums tiek slēgts starp SIA “Grāmatu nams “Valters un Rapa””, reģistrācijas Nr. 40003541429, juridiskā adrese: Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV-1050, (turpmāk Pārdevējs),

un fizisku vai juridisku personu (turpmāk – Pircējs), kas veic preču pirkumu Pārdevēja interneta veikalā www.valtersunrapa.lv (turpmāk – e-veikals).

 1. Līguma priekšmets

Distances līgums ir vienošanās starp Pircēju un Pārdevēju, pamatojoties uz Pārdevēja piedāvājumu ar interneta starpniecību. Distances līgums attiecas uz visiem Pircēja pasūtījumiem, kas veikti Pārdevēja e-veikalā.

 1. Distances līguma spēkā stāšanās

Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs veicis pasūtījumu ar interneta palīdzību un saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.

 1. Vispārīgi noteikumi par preces pasūtīšanu

Iepirkties Pārdevēja e-veikalā Pircējs var arī bez iepriekšējas reģistrēšanās, kas neietekmē Līguma izpildes noteikumus. Reģistrējoties klients saņem papildus 10% atlaidi.

Lai veiktu pasūtījumu e-veikalā:

Pasūtījums tiek apstrādāts darbdienās no 10:00 līdz 18:00. Ja pasūtījums veikts citā laikā, Pārdevējs to apstrādās nākamajā darbdienā.

Pēc pasūtījuma saņemšanas nepieciešamības gadījumā Pārdevējs sazināsies ar Pircēju, lai precizētu pasūtījuma informāciju vai apstiprinātu pasūtījumu.

Akcijas cenas precēm un/vai piegādei ir spēkā tikai akcijas laikā apmaksātiem pasūtījumiem

 1. Pasūtījuma apmaksas noteikumi

Par pirkumu e-veikalā Pircējs var norēķināties:

 - ar internetbankas starpniecību, izmantojot kredītiestāžu izsniegtu debetkarti;

 - veicot pārskaitījumu;

 - izmantojot AS Maksekeskus norēķinu sistēmu

Pasūtījumu nevar apmaksāt Pārdevēja veikalā Aspazijas bulvārī 24

 

Pirkums tiks uzskatīts par apmaksātu un preču piegāde tiks veikta pēc naudas saņemšanas Pārdevēja norēķinu kontā.

 

 1. Piegādes noteikumi

Preces iespējams saņemt:

 - Pārdevēja veikalā Aspazijas bulvārī  24, e-veikalā norādītajā darba laikā. Preču saņemšana Pārdevēja veikalā ir bez piegādes maksas.

 - Ar AS “Latvijas pasts”, reģ.nr. 40003052790, starpniecību atbilstoši AS “Latvijas pasts” noteiktiem piegādes termiņiem un e-veikalā noteiktiem piegādes pakalpojuma izcenojumiem,

 - Ar SIA “Omniva”, reģ.nr. 40103527192, starpniecību  atbilstoši e-veikalā noteiktiem piegādes pakalpojuma izcenojumiem,

- Ar SIA “DPD Latvija”, reģ.nr. 40003393255, starpniecību atbilstoši e-veikalā noteiktiem piegādes pakalpojuma izcenojumiem.

 

 

Preču piegādes maksa nav iekļauta norādītajā preces cenā!

Pārdevējs patur tiesības nepiegādāt preci, ja Pircējs nav veicis preces apmaksu.

Preču cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). Preces cenā nav iekļauta maksa par piegādi. Piegādes maksa var mainīties atkarībā no piegādes reģiona un preces svara, izmēra un iepakojuma.

Pārdevējs nav atbildīgs par preču subjektīvām īpašībām, piem. grāmatu, datu nesēju, audioierakstu, u.c. saturu!

 1. Garantija

Pārdevēja e-veikalā piedāvātajām precēm garantija tiek nodrošināta saskaņā ar preces ražotāja noteiktajiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem, bet ne mazāk kā 2 gadi.

Ja garantijas laikā ir radušās pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti, ar preci un apmaksu apliecinošiem dokumentiem Pircējs var vērsties pie Pārdevēja. Ja tiek konstatēts ražošanas brāķis, Pārdevējs apņemas apmainīt preci pret atbilstošu preci vai atmaksāt naudu, ja nav iespējams izsniegt līdzvērtīgu preci. Ja tiek konstatēts defekts, ko precei lietošanas laikā radījis pats Pircējs, prece netiek mainīta.

Garantijas saistības tiek anulētas gadījumos, ja:

 - prece, kas paredzēta lietošanai personiskām (sadzīves) vajadzībām, tikusi izmantota citām vajadzībām;

 - prece tikusi lietota, neievērojot lietošanas instrukcijā norādītos brīdinājumus;

 - konstatēts, ka precei veikts nekvalificēts remonts;

 - veiktas izmaiņas preces konstrukcijā;

 - preces sērijas numurs nav salasāms, ir izmainīts vai dzēsts.

Garantija tiek anulēta, ja tiek konstatēti bojājumi, kas radīti:

 - svešķermeņiem, kukaiņiem, šķidrumiem vai citām vielām nokļūstot uz preces vai tās iekšienē;

 - dabas stihiju, ugunsgrēku, kā arī nelaimes gadījumu rezultātā.

Pircēja pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma prasībām.

 1. Distances līguma izpildes laiks

Pārdevējs apņemas izpildīt distances līguma noteikumus Latvijas Republikas teritorijā ne vēlāk kā 30 dienas pēc apmaksas saņemšanas no Pircēja.

Ja Pārdevējs nevar izpildīt līguma saistības, tad Pārdevējs var piedāvāt Pircējam ekvivalentu preci vai atmaksā Pircējam samaksātu pasūtījuma summu uz karti vai kontu, kura tiek veikta pasūtījuma apmaksa.

 1. Atteikuma tiesības

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 kalendāra dienu laikā un atgriezt Pārdevējam e-veikalā iegādāto preci. Šajā gadījumā naudas atgriešana ir iespējama tikai par pasūtītām precēm un neattiecas uz pasūtījuma piegādes izdevumiem.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu (gadījumos, kad pasūtījums tika izpildīts daļēji).

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

 - pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ (piem.: higiēnas priekšmeti u.c.), vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

 - pircējs ir atvēris jebkādu elektronisko datu nesēja iepakojumu;

 - pircējs ir atvēris grāmatas iepakojumu (plēvojumu), ja tāds ir bijis un tādu ir paredzējis ražotājs

Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta vienpadsmitai daļai patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot preces lietošanas instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

 1. Preču atgriešanas kārtība

Pircējam, atgriežot iegādāto preci, nepieciešams uzrādīt Pircēja personas apliecinošu dokumentu, dokumentu, kas apstiprina pirkumu. Pircējs var atgriezt preci, kas atbilst distances līgumam, 14 kalendāra dienu laikā. Iegādāto preču atgriešana notiek Aspazijas bulvārī 24, Rīgā.

 1. Konfidencialitāte

Pārdevējs apņemas neizpaust un nenodot informāciju par Pircēju trešajām pusēm bez Pircēja rakstiskas piekrišanas, izņemot tiesību aktos noteiktajos gadījumus, kad Pārdevējam ir pienākums izpaust šādu informāciju.

 1. Citi noteikumi

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka no viņa saņemtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju e-veikalā, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Pārdevējs patur tiesības informēt Pircēju par jaunām precēm, atlaidēm, pakalpojumiem.

Preču apraksti tiek veidoti pēc ražotāju sniegtās informācijas par preci. Preces aprakstiem un attēliem ir informatīvs raksturs, un šajā informācijā ir iespējamas operatīvas izmaiņas. Saskaņā ar ražotāju noteiktām izmaiņām preču komplektācija vai parametri var tikt koriģēti.

Papildus precīzu informāciju par to, vai interesējošā prece ir e-veikala noliktavā, Pircējs var noskaidrot darbdienās no plkst. 10:00 līdz 18:00, zvanot uz norādīto kontakttālruni. Ja Pircēja izvēlētā prece nav e-veikala noliktavā, Pārdevējs piedāvās to aizvietot ar līdzvērtīgu preci vai saņemt pēc nākamās preču piegādes.

 1. Līguma darbības termiņš

Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs veicis Preču pasūtījumu un ir spēkā līdz brīdim, kamēr līgumslēdzējpuses pilnībā izpildījušas savas saistības viena pret otru.  

 1. Uzņēmuma rekvizīti

SIA "Grāmatu nams "Valters un Rapa""
Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV -1050
Reģ.nr.: 40003541429
Bankas rekvizīti:
AS SWEDBANK 
kods:  HABALV22
konts: LV66HABA0551001683234