Models search
Type
All
Model
Игры и игрушки
Книги
Канцелярские товары
Идеи для подарков
Подарочные карты
Produkti bez kategorijas
Естественные науки

Покупайте в нашем интернет-магазине на 20% дешевле, чем на полке магазина!

No leduslaikmeta līdz globālajai sasilšanai

3,29 €
Reģistrētiem pirciem 2.63 €
-
+
Emeritētā profesora Dr. habil. geol. Ojāra Āboltiņa grāmata „No leduslaikmeta līdz globālajai sasilšanai. Dabas vides pagātne un tagadne Latvijā” sniedz populārzinātnisku priekšstatu par to, kā pēdējos 20–22 gadu tūkstošos veidojusies mūsu dabas vide, kāda nozīme tās tapšanā ir ledājiem, kā izpaudusies ledāju darbība un ietekme. Aplūkoti arī citi procesi, kas ietekmējuši Latvijas teritorijas attīstību laikā, kad ledāji izkusa, un arī pēc tam, kad ledus laikmets bija beidzies. Īpaša uzmanība veltīta tam, kā vērtēt tagadējo globālo sasilšanu, no kura laika skaitīt tās sākšanos un vai šīs sasilšanas iemesls ir tikai cilvēka saimnieciskā darbība. Varbūt patiesība meklējama mijiedarbībā starp cilvēku un procesiem dabā? Grāmatas tekstu papildina un paskaidro tabulas, shēmas, kartes, grafiki, zīmējumi un fotogrāfijas. Mazāk zināmus zinātniskos terminus palīdz izprast terminu skaidrojumi grāmatas noslēgumā. Turpat atrodami svarīgākie izmantotie literatūras avoti vairākās valodās, kas var lieti noderēt tiem lasītājiem, kuri vēlas iegūt plašāku informāciju par grāmatā iztirzāto un tikai rosināto jautājumu loku. Grāmata paredzēta kā papildliteratūra ģeoloģijas, ģeogrāfijas un vides zinātņu studentiem un tiem, kas izglītojas citās ar dabas zinātnēm saistītās programmās, kā arī visiem, kas interesējas par Latvijas dabas attīstību pagātnē, tagadnē un nākotnē.
Авторы Āboltiņš O.
ISBN 978-9984-45-285-2
Год 2010
Издатель (Nezināms)