Models search
Type
All
Model
Игры и игрушки
Книги
Канцелярские товары
Идеи для подарков
Подарочные карты
Produkti bez kategorijas
Спорт, здоровое питание

A.Eglītis. Raksti 7

Rakstu septītajā sējumā iekļauta pēdējos gados sarakstītā dzeja, kas nav apkopota krājumā, bet publicēta periodiskos izdevumos vai arī atrodama rokrakstos. Tā ir dziļi intīma dvēseles dzīves atklāsmes, smalki niansētu noskaņu dzeja, kurā kā skarbi akordi ielaužas sabiedriskās dzīves vērojumi un vērtējumi. Krājumu papildina Andreja Eglīša rakstītās vēstules draugiem un literātiem, kā arī dzejniekam un viņa daiļradei veltītā dzeja un raksti. Sējumā bagātīgi iekļauts materiāls, kas sistemātiskā faktu uzskaitē parāda Andreja Eglīša devumu literatūrā. Izveidots publikāciju un rakstu par dzejnieku hronoloģisks pārskats un komponētās dzejas saraksts. Krājumu noslēdz literatūrzinātnieces Dzidras Vārdaunes komentāri un dzejoļu virsrakstu un pirmo rindu alfabētiskais rādītājs. Šāds uzziņas materiāls par dzejnieku tiek publicēts pirmo reizi un varētu būt labs palīgs viņa personības un daiļrades pētniecībā. Sastādītāja, komentāru un bibliogrāfijas autore Dzidra Vārdaune. Mākslinieks Valdis Villerušs.
Авторы Eglītis A.
ISBN 9789984768687
Издатель Valters un Rapa