Aktualitātes

Izcilajai latviešu rakstniecei Annai Brigaderei šodien 160 !

Anna Brigadere darbojusies kā rakstniece, dramaturģe un dzejniece, sarakstot daudzus Latvijas kultūrvēsturē nozīmīgus darbus: pasaku lugas "Sprīdītis" (1903), "Maija un Paija" (1921), "Lolitas brīnumputns" (1926) un vairākas drāmas, stāstus, romānu kā “Dievs, Daba, Darbs” (1927), “Kvēlošā lokā” (1928) un vairākus dzejoļu krājumus.
Caur savu devumu dzejā, prozā un dramaturģijā A. Brigadere cildinājusi cilvēka jūtu skaidrību un dziļumu, dvēseles spēku un smalkumu, ticējusi labajam, mīlējusi darbu un savu dzimteni, tiekusies pēc garīgas pilnības. Ar savu formā un saturā daudzveidīgo psiholoģisko drāmu pienesumu ierindota izcilāko latviešu dramatisko rakstnieku pulkā līdzās Rainim, Aspazijai un R. Blaumanim.
Anna Brigadere savas grāmatas laidusi klajā tieši Valters un Rapa apgādā. Autores vārds bija cieši saistīts ar apgādu un tā kā apgāds Valters un Rapa lielu darbu ieguldīja latviešu autoru "Kopoto rakstu" veidošanu, sērijas izdošana aizsākās tieši ar šīs ievērojamās latviešu rakstnieces darbiem, ko sakārtoja pati autore.
Anna Brigadere Latvijas kultūrvēsturē radījusi vairākus tēlus, kas kļuvuši par simboliem un iemieso tikumus – čaklumu un godīgumu, patiesību un nesavtību. Šīs vērtības bijušas zīmīgas arī Apgāda “Valters un Rapa” un Grāmatu nama “Valters un Rapa” darbībā jau krietni pāri gadu simtam!


Sveicam skolēnus un skolotājus ar jaunā mācību gada sākumu!

Ābece un burtnīcas
Pirmās klases solā!
Nu es neesmu vairs mazs,
Es jau eju skolā!

Acis raugās grāmatā,
Rokas glāsta vāku:
Tagad tu man būsi tā,
Kas dos prasmi, māku!

(J. Osmanis)


“Tur un tad” - Annas Egles darbu izstāde Grāmatu namā "Valters un Rapa"

Izstāde “Tur un tad” ir pretmets bieži izmantotajam ‘’Šeit un tagad”. Kā muļķības vienas no izpausmēm slavinājums tiek pausta doma, ka, ja jau spētu būt te un tagad, tad tas JAU būtu ticis darīts. Visvarenības ideja, ka tas ir iespējams, tikai netiek darīts pats par sevi ir muļķība. Kaut kas ir tāds, kas traucē piedzīvot mirkli patiesu kāds tas ir, pieņemt otru kāds tas ir, konfrontēt savu patiesību ar cita, apšaubīt savu viedokli un atvērt durvis uz citu.

Izstāde ir veltījums notikumiem kas ir "šeit un tagad" izvilkti no "tur un tad". Tā ir gan kā alegorija par plenēru dabā, vispārinot un uzdodot jautājumu: ko nozīmē būt pa īstam mirkļa sirdī?


Akciju sabiedrības “Valters un Rapa” valde izsludina kārtējo akcionāru pilnsapulci.

Akciju sabiedrības “Valters un Rapa” valde izsludina kārtējo akcionāru pilnsapulci, kas notiks 2021. gada 29. jūlijā plkst. 15:00, Rīgā, Aspazijas bulvārī 24, 3. stāvā, kā arī ar videokonferenču platformas Zoom starpniecību.

Darba kārtība:
1. Valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumi.
2. Akciju sabiedrības „Valters un Rapa” 2020. gada pārskata apstiprināšana.
3. Akciju sabiedrības „Valters un Rapa” 2020. gada zaudējumu segšana.
4. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2021. gadam.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā 2021. gada 29. jūlijā no plkst. 14.00 līdz 15.00 akcionāru sapulces norises vietā.
Piekļuve akcionāru sapulcei platformā Zoom sāksies 29. jūlijā no plkt. 14:45.


Priecīgus Līgo svētkus!

Darba laika izmaiņas svētkos:

Vecrīga
23.06.21. Brīvs
24.06.21. Brīvs
25.06.21. 11:00-17:00

TC Domina Shopping
23.06.21. 10:00-19:00
24.06.21. Brīvs
25.06.21. 10:00-20:00

TC Gaiļezers
23.06.21. 10:00-15:00
24.06.21. Brīvs
25.06.21. 10:00-15:00


1 2 3 ... 40 41 42 >