Models search
Type
All
Model
Games and toys
Books
Stacionery
Gifts & Souvenirs
Produkti bez kategorijas
Art albums

Register and shop10% cheaper

Vispārīgā mākslas vēsture I (brošēts izdevums)

viena no kultūras nozīmīgākajām sastāvdaļām jāiepazīst māksla tās attīstībā no cilvēces garīgās rītausmas līdz mūsu dienām.
Grāmatas “Vispārīgā mākslas vēsture” 1. daļa sniedz izpratni par mākslas attīstības procesu no pirmajiem cilvēka zīmējumiem uz alu sienām līdz Senās Romas mākslai. Izdevumā apkopotas ziņas par Seno Austrumu mākslas un antīkās mākslas – arhitektūras, tēlniecības, glezniecības un lietišķās mākslas – pieminekļiem un to radītājiem.
Grāmata izmantojama kā mācību līdzeklis dažādās izglītības iestādēs. Tā noderēs kā izziņas avots skolotājiem, skolēniem, studentiem, tāpat ikvienam, kas vēlas iegūt secīgu pārskatu par mākslas attīstības procesu dažādos vēsturiskos posmos.

Mākslinieks Aivars Sprūdžs.

Author Cielava S.
ISBN 978-9934-0-6024-3
Year 2016
Publishing house Zvaigzne ABC