Models search
Type
All
Model
Spēles un rotaļlietas
Grāmatas
Kancelejas preces
Idejas dāvanām
Mājoklim un vaļaspriekam
Produkti bez kategorijas
Filoloģija, literatūras teorija

Reģistrējies un iepērcies par 10% lētāk

Mūsdienu literatūras teorijas

Grāmatā apskatītas gan pieejas, kas koncentrējas uz dziļu teksta lasījumu (Jaunā kritika, krievu formālisms, strukturālisms, poststrukturālisms, dekonstrukcija, semiotika un naratoloģija), gan arī tādas, kuras lielu uzmanību pievērš darba sabiedriskajam kontekstam un tapšanas apstākļiem (marksisms, jaunais vēsturiskums un literatūras antropoloģija, feminisms, psihoanalīze, zilo teorija, ekokritika, postkoloniālisms), apskatīta arī hermeneitiskā pieeja un mūsdienu literatūras starpdisciplinārās izpausmes formas mediju teorijas kontekstā. Katras nodaļas beigās teorētiskajam izklāstam pievienots pētnieka brīvi izvēlēts latviešu autora darba lasījums attiecīgās pieejas kontekstā, tā sniedzot priekšstatu par teorijas praktisko pielietojumu literāra darba analīzē. Grāmatas autori ir gan LU LFMI pētnieki, gan citu Latvijas humanitāro pētniecības iestāžu pārstāvji: Anda Baklāne, Pauls Daija, Eva Eglāja-Kristsone, Benedikts Kalnačs, Ieva E. Kalniņa, Ieva Kolmane, Normunds Kozlovs, Ojārs Lāms, Skaidrīte Lasmane, Sandra Meškova, Jānis Ozoliņš, Marians Rižijs, Inguna Sekste, Ilva Skulte, Elīna Vasiļjeva un Kārlis Vērdiņš.