Mūsdienu Latgale, ko senāk dēvēja par poļu Inflantiju, ir reģions ar īpašu savdabību. Kādreiz tas atradās Zečpospoļitas sastāvā, pēc pirmās dalīšanas tas iekļāvās Krievijas impērijas robežās, bet pirms vairāk nekā 100 gadiem kļuva par neatkarīgās Latvijas daļu. Zinātniekiem, kuri pēta senās Inflantijas vēsturi un kultūras mantojumu, par sākotnējo avotu neapšaubāmi uzskatāmi barona Gustava Manteifela (1832–1916), pārpoļojušās Manteifelu-Scēgu dzimtas no Dricāniem pārstāvja, darbi. Mēs ceram, ka piedāvātais senās poļu Inflantijas vēsturei veltītais izdevums latviešu valodā plašam lasītāju lokam ļaus tuvāk iepazīt šo neparasto pētnieku.
Dorota Janiševska-Jakubjaka,
Polijas Kultūras mantojuma ārzemēs
nacionālā institūta “Polonika” direktore