Models search
Type
All
Model
Spēles un rotaļlietas
Grāmatas
Kancelejas preces
Idejas dāvanām
Dāvanu kartes
Produkti bez kategorijas
Biogrāfijas, memuāri

Pie augstā loga. Monogrāfija par Jāni Poruku

10,99 €
Reģistrētiem pircējiem 9.89 €
-
+
Romānu un monogrāfiju sērija Es esmu… Viestura Vecgrāvja monogrāfija PIE AUGSTĀ LOGA— par latviešu rakstnieku un dzejnieku Jāni Poruku (1871–1911). “Šī grāmata ir cieņas un goddevības parādīšana ne tikai Porukam, tā ir arī pietāte pret daudzajiem iepriekšējo paaudžu cilvēkiem, galvenokārt pret tiem, kuri 20. gadsimta pirmajā pusē mīlestību uzskatīja par dzīves galveno vērtību un kuriem bija svēts Poruka aicinājums apjaust cilvēka sirds lielumu un garīgi pacelties augšup. Mans mērķis ir parādīt Poruka garīgo un morālo lielumu, viņam nepiekāpīgi uzsverot un apgalvojot, ka mīlestība visplašākajā spektrā ir visnozīmīgākā cilvēciskuma izpausme, ka individuālās ētiskās pilnīgošanās ceļš ir svēts un nepieciešams un ka dažādās morālās izvēles situācijās cilvēkam jātiecas apliecināt humānu un iejūtīgu attieksmi pret līdzcilvēkiem.” Dr. philol. Viesturs Vecgrāvis Viesturs Vecgrāvis (1948) ir literatūrvēsturnieks, grāmatizdevējs un dzejas kritiķis, Latvijas Universitātes emeritētais profesors. Literatūrzinātnē darbojas kopš 1981. gada. Publicēta monogrāfija MANI SVEICINA ZVAIGZNES... Romantiskā pasaules izjūta latviešu dzejā (2018). Sastādījis un komentējis latviešu un cittautu romantiskās dzejas antoloģiju ZILĀ PUĶE (2021), bijis Zentas Mauriņas RAKSTU zinātniskais redaktors, organizējis grāmatu sēriju XIX GADSIMTA KLASIĶI un XX GADSIMTA KLASIĶI izdošanu. Vairāk nekā 300 rakstu un recenziju autors latviešu un cittautu periodikā. Grāmata izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu Grāmatas mākslinieks Jānis Esītis
Autors Vecgrāvis V.
ISBN 9789934595769
Izdošanas gads 2023
Izdevējs Dienas grāmata