Models search
Type
All
Model
Games and toys
Books
Stacionery
Gifts & Souvenirs
Gift cards
Produkti bez kategorijas
Architecture

Register and shop10% cheaper

Rīgas arhitektūra un pilsētbūvniecība 17. gadsimta otrajā pusē

Out of stock
Architecture and Urban Planning of Riga in the 2nd Half of the 17th Century Architektur und Stadtbau von Riga in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts Rīgas arhitektūrā 17. gadsimts bija ievērojamu pārmaiņu laiks. Viduslaiku pilsēta pārtapa jauno laiku baroka pilsētā. Šis komplicētais process gadsimta otrajā pusē izpaudās daudzveidīgā parādību spektrā – nocietinājumu pārbūves programmā, sakrālo, laicīgo sabiedrisko un dzīvojamo ēku arhitektūrā, kā arī tās dekorā. Pētījumu par Rīgas vizuālā tēla pārvērtībām baroka laikmetā un to starptautiskajiem avotiem papildina bagātīgs attēlu klāsts no Latvijas un ārvalstu arhīviem, muzejiem un bibliotēkām. Izdevuma pamatā ir Latvijas Mākslas akadēmijā 2010. gadā aizstāvēta disertācija.
Author Ancāne A.
ISBN 978-9934-8471-7-2
Year 2016