Models search
Type
All
Model
Games and toys
Books
Stacionery
Gifts & Souvenirs
Gift cards
Produkti bez kategorijas
Folklore and mythology

Register and shop 20% cheaper

Jāmeklē ir Tev! You must find it yourself!

10,69 €
For registered buyers: 8.55 €
-
+

Vēsma Kokle-Līviņa daudzus gadus darbojusies Alūksnes novadā. Rakstījusi dzeju, zīmējusi, gleznojusi, strādājusi par pedagoģi, veidojusi vairāku paaudžu mīlestību uz Latviju un Alūksnes novada kultūras vērtībām.
šajā izdevumā sakopotas 365 Vēsma Kokles-Līviņas dzīves atziņas.
Amandas Jātnieces tulkojums angļu valodā.

Author Kokle-Līviņa V.
ISBN 978-9934-8479-0-5
Year 2014
Publishing house Jāņa Sēta Karšu izdevniecība