Models search
Type
All
Model
Games and toys
Books
Stacionery
Gifts & Souvenirs
Gift cards
Produkti bez kategorijas
History of culture

Register and shop10% cheaper

Nemateriālais kultūras mant. starptaut un Latvijas tiesībās

7,29 €
For registered buyers: 6.56 €
Hurry, 1 left!
-
+

"Nemateriālais kultūras mantojums starptautiskajās un Latvijas tiesībās ir oriģināls pētījums, kas ietiecas divos zinātnes virzienos. Tas pieder pie tiesību zinātnes, skarot tiesību vēsturi, filozofiju, semiotiku un valodu. Vienlaikus monogrāfija sniedz ieguldījumu arī kultūras teorijā, jo par pētījuma priekšmetu izraudzīta starptautiskā kultūrpolitika, konkrētāk, UNESCO Konvencija par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. Darba starpdisciplinaritāte saistīta ar tā nolūku – izpētīt kultūras jomas tiesiskā regulējuma starptautisko un vietējo praksi. Darba autorei izdevies radīt patiesi integrētu skatījumu, kas ir nevis virspusējs divu nozaru savietojums, bet gan argumentēta un kritiska kultūras un tiesību mijiedarbes analīze." (Dr. philol. Dace Bula)
Māksliniece Dita Pence.

Author Vaivade A.
ISBN 9789984893242
Year 2016
Publishing house LU Literatūras, Folkloras un Mākslas institūts