Models search
Type
All
Model
Games and toys
Books
Stacionery
Gifts & Souvenirs
Gift cards
Produkti bez kategorijas
Theater

Register and shop10% cheaper

Morisa Māterlinka ideju transfērs. Bilingvāls zinātnisku rakstu krājums

Zinātnisko rakstu krājums „Morisa Māterlinka ideju transfērs”. Salīdzināmajā literatūrzinātnē nozīmīgs koncepts – franču pētnieku Mišela Espaņa (Michel Espagne) un Mikaela Vernera (Michael Werner) izstrādātais kultūras transfērs, kas bagātina tradicionāli lietotā recepcijas koncepta estētisko dimensiju ar socioloģisko aspektu. Krājumā pievērsta uzmanība Māterlinka veiksmes socioloģiskajam aspektam, analizējot laikmeta kontekstu, kas sniedz interesantu skatījumu. Hronoloģiski pētījums ietver beļģu literāta popularitātes periodu pasaulē un Latvijā 19. gadsimta beigas un 20. gadsimta sākumu. Tulkojumu jomas analīze iezīmē Māterlinka darbu apgūšanas ritmu un motivāciju, bet literatūrkritika ataino beļģu literāta recepcijas maiņu laika gaitā. Šis beļģu literātam Morisam Māterlinkam veltītais bilingvālais zinātnisko rakstu krājums ir pirmais ne vien Latvijā, bet arī Baltijas valstīs. Redaktore (latviešu val.): Sigita Kušnere. Redaktore (franču val.): Sandra Baziz. Mākslinieks: Juris Jonelis.
Author Valke S.S.
ISBN 978-9984-879-71-0
Year 2014
Publishing house Zinātne apgāds