Models search
Type
All
Model
Games and toys
Books
Stacionery
Gifts & Souvenirs
Gift cards
Produkti bez kategorijas
Biography & Autobiography

Register and shop10% cheaper

Laiku nospiedumi. Ilgoņa Bērso na dzīve dienasgrāmatās, vēstu

10,29 €
For registered buyers: 8.23 €
Hurry, 1 left!
-
+
lgonis Bērsons ir viens no ievērojamākajiem latviešu literatūrzinātniekiem, kurš ar latviešu literārā mantojuma saglabāšanu un pētniecību aktīvi nodarbojas vairāk nekā 60 gadu un ir uzkrājis bagātu personisko dokumentālo arhīvu. Biogrāfiski dokumentālā grāmata par literatūrzinātnieka un literatūrvēsturnieka Ilgoņa Bērsona profesionālo un radošā darba dzīvi aptver laiku no pamatskolas beigšanas 1947. gadā līdz 1990. gadam. Formāliem dokumentiem mijoties ar personīgām piezīmēm un pārdzīvojumiem, grāmatas centrā ir Ilgoņa Bērsona dzīve un profesionālā darbība dažādos laika posmos, kuros redzama literatūrzinātnieka draudzība un sadarbība ar rakstniekiem laikraksta "Cīņa", žurnāla "Karogs" redakcijās, Latvijas Valsts izdevniecībā, Latvijas Padomju rakstnieku savienībā un Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūtā, kā arī viņa darbs arvien plašākā un dziļākā latviešu literatūras mantojuma apgūšanā, kā, piemēram, Aspazijas dzejas izlases, Jāņa Grota, Jāņa Jaunsudrabiņa Kopotu rakstu sastādīšana un padziļināta interese par represēto rakstnieku dzīves un literārā devuma pētniecību. Dokumentāli biogrāfiskā grāmata ir mēģinājums atklāt sarežģītā padomju literārā procesa aizkulises un pretrunīgumu, vienlaikus caur viena cilvēka dokumentālu dzīvesstāstu iezīmēts arī latviešu tautas kolektīvais liktenis. Materiāls grāmatai grupēts hronoloģiski un atlasīts, respektējot Ilgoņa Bērsona ieceri un iekļaujot literatūrvēsturniekam nozīmīgus brīžus, pārdomas un cilvēkus. Grāmatas saturu veido Ilgoņa Bērsona privātā arhīva dokumenti, kā arī Latvijas PSR Valsts drošības komitejas personu lietas par Ilgoņa Bērsona vecākiem un brāli Imantu Bērsonu, Latvijas Padomju rakstnieku savienības valdes sēžu protokoli un citi dokumenti, žurnāla "Karogs" arhīvs, sēžu un lekciju konspekti, privātas un oficiālas vēstules, Ilgoņa Bērsona dienasgrāmatas un piezīmes (Dienu lapas), fotogrāfijas, apsveikuma kartītes, diplomi u. tml. Vietām dokumentālais materiāls papildināts ar literatūrzinātnieka komentāriem un skaidrojumiem.
Author Eversone M.
ISBN 9789934549731
Year 2019
Publishing house Zinātne
Language latviešu
Pages 496
Book cover cietie vāki
Weight 1.180000
Size 175 x 235 x 36